قیمت این دوره: 500,000 تومان
 • مدرس دوره : محمد اردوخانی
 • تعداد ویدیوها : 70 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 12:39:00
 • سطح دوره : پیشرفته
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/23
آموزش معماری های مبتنی بر DDD به همراه الگوی CQRS

آموزش معماری های مبتنی بر DDD به همراه الگوی CQRS

امروزه بسیاری از کمپانی های بزرگ و برنامه نویسان حوزه های مختلف برای پیاده سازی پروژه های اصلی خود با چالش های زیادی مواجه شده اند. برخی از این کمپانی ها به دلیل کدنویسی غیراستاندارد business خود را به خطر انداخته و گاها با شکست مواجه شده اند. استفاده از یک معماری مناسب و تست شده در این شرایط می تواند راه حل خوبی برای نجات پروژه از شکست باشد.

طراحی دامنه محور یا Domain Driven Design که به DDD معروف است یکی از این معماری ها بوده و می تواند پروژه ی شما را به بهترین حالت ممکن مدیریت کرده و توسعه ی آن را راحت تر کند.

در این دوره ی آموزشی قصد داریم در مورد یک معماری  مبتنی بر Domain Driven Design به همراه الگوی بسیار کاربردی و جذاب CQRS را بررسی کنیم

این دوره دانش C# شما را به چالش خواهد کشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این معماری ، پیشنهاد میکنم ویدیو مقدمه ی آموزش را مطالعه کنید

پیشنیاز های دوره :

C#

ASP.NET Core

سرفصل های دوره :

بررسی کلی آموزش و نکات تدریس

بررسی نحوه ی عملکرد DDD

معماری مبتنی بر DDD ، کجا استفاده کنیم و کجا استفاده نکنیم؟

بررسی 4 دلیل استفاده از معماری مبتنی بر DDD

DDD ، معماری، رویکرد یا ساختار ؟

نکات اصلی در مورد DDD

بررسی معماری پیاز و رویکرد DDD در کنار هم

بررسی نکات پایانی و ورود به فاز عملی

شروع پروژه ی Snack Machine

پیاده سازی Abstract Money برای پروژه

تفاوت مفاهیم Value Object و Entity

انتخاب Class به عنوان Value Object یا Entity

بررسی Base Entity

بررسی Base Class برای Value Object ها

پیاده سازی unit testing در پروژه

بخش دوم unit testing

بخش سوم unit testing

بخش چهارم Unit Testing

بخش پنجم Unit Testing

بررسی اولیه ی پروژه و ساختار wpf

بررسی سیستم Grid در wpf

پیاده سازی UI پروژه

تکمیل بخش UI پروژه

مدیریت رویدادها در WPF

بررسی ساختار MVVM و پیاده سازی اولیه آن

پیاده سازی Base ViewModel

بررسی Command و پیاده سازی آن

تکمیل command ها در پروژه

بررسی ساختار Return Money و پیاده سازی Command آن

bind کردن مقادری Money Inside در صفحه

پیاده سازی بخش command مربوط به خرید در پروژه

بررسی NHibernate

بررسی سیاست های Id Generation و Mapping در NHibernate

سازماندهی entity ها برای کار با NHibernate

ایجاد دیتابیس و واکشی اطلاعات

ثبت تغییرات در دیتابیس

بررسی مدل های جدید Slot و Snack

بررسی تست خرید در پروژه

بررسی aggregate ها

پیاده سازی Aggregate و Aggregate Root

پیاده سازی نیازهای snack machine

بررسی ساختار بازگشت پول

نوشتن تست return change

بررسی اولیه ی Repository

ایجاد Map برای Entity های مختلف

آماده سازی Slot و Snack

ایجاد SnackPileViewModel و بررسی آن

استفاده اولیه از Repository

پیاده سازی ظاهر مربوط به snack

بررسی توانایی خرید و یا عدم خرید snack

پیاده سازی و تکمیل دیتابیس پروژه

نمایش snack ها و ارورهای احتمالی به صورت داینامیک

بررسی Bounded Context

بررسی دومین Bounded Context در پروژه

دسته بندی بخش های مختلف پروژه

بررسی نحوه ی استفاده مجدد در ساختارهای مختلف DDD

ایجاد مدل ATM

پیاده سازی تست های Atm

پیاده سازی atm view model و atm repository

بررسی bounded context جدید

بررسی و پیاده سازی Domain Event ها

بخش دوم بررسی Domain Events

بررسی روش بهتر پیاده سازی Domain Event

اتمام بخش آموزش DDD

تکمیل پروژه و بررسی ابتدایی CQRS

بررسی CQRS و MediatR Pattern

ایجاد پروژه Web Api و ایجاد ساختار MediatR

بررسی Command در CQRS و ساختار IPipelineBehavior

بررسی نهایی Command ها و سخنان پایانی
فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 12:39:00
 • لطفا در صورت اقدام به دانلود تا انتها فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1
 • مقدمه

00:04:00

مقدمه

2
 • بررسی کلی آموزش و نکات تدریس

00:04:00

بررسی کلی آموزش و نکات تدریس

3
 • بررسی نحوه ی عملکرد DDD

00:06:00

بررسی نحوه ی عملکرد DDD

4
 • معماری مبتنی بر DDD ، کجا استفاده کنیم و کجا استفاده نکنیم؟

00:14:00

معماری مبتنی بر DDD ، کجا استفاده کنیم و کجا استفاده نکنیم؟

5
 • بررسی 4 دلیل استفاده از معماری مبتنی بر DDD

00:07:00

بررسی 4 دلیل استفاده از معماری مبتنی بر DDD

6
 • DDD ، معماری، رویکرد یا ساختار ؟

00:05:00

DDD ، معماری، رویکرد یا ساختار ؟

7
 • نکات اصلی در مورد DDD

00:07:00

نکات اصلی در مورد DDD

8
 • بررسی معماری پیاز و رویکرد DDD در کنار هم

00:10:00

بررسی معماری پیاز و رویکرد DDD در کنار هم

9
 • بررسی نکات پایانی و ورود به فاز عملی

00:07:00

بررسی نکات پایانی و ورود به فاز عملی

10
 • شروع پروژه ی Snack Machine

00:14:00

شروع پروژه ی Snack Machine

11
 • پیاده سازی Abstract Money برای پروژه

00:10:00

پیاده سازی Abstract Money برای پروژه

12
 • تفاوت مفاهیم Value Object و Entity

00:09:00

تفاوت مفاهیم Value Object و Entity

13
 • انتخاب Class به عنوان Value Object یا Entity

00:06:00

انتخاب Class به عنوان Value Object یا Entity

14
 • بررسی Base Entity

00:12:00

بررسی Base Entity

15
 • بررسی Base Class برای Value Object ها

00:11:00

بررسی Base Class برای Value Object ها

16
 • پیاده سازی unit testing در پروژه

00:18:00

پیاده سازی unit testing در پروژه

17
 • بخش دوم unit testing

00:09:00

بخش دوم unit testing

18
 • بخش سوم unit testing

00:07:00

بخش سوم unit testing

19
 • بخش چهارم Unit Testing

00:10:00

بخش چهارم Unit Testing

20
 • بخش پنجم Unit Testing

00:14:00

بخش پنجم Unit Testing

21
 • بررسی اولیه ی پروژه و ساختار wpf

00:15:00

بررسی اولیه ی پروژه و ساختار wpf

22
 • بررسی سیستم Grid در wpf

00:13:00

بررسی سیستم Grid در wpf

23
 • پیاده سازی UI پروژه

00:10:00

تکمیل آپلود تصویر در پروژه

24
 • تکمیل بخش UI پروژه

00:12:00

تکمیل بخش UI پروژه

25
 • مدیریت رویدادها در WPF

00:07:00

مدیریت رویدادها در WPF

26
 • بررسی ساختار MVVM و پیاده سازی اولیه آن

00:14:00

بررسی ساختار MVVM و پیاده سازی اولیه آن

27
 • پیاده سازی Base ViewModel

00:08:00

پیاده سازی Base ViewModel

28
 • بررسی Command و پیاده سازی آن

00:20:00

بررسی Command و پیاده سازی آن

29
 • تکمیل command ها در پروژه

00:10:00

تکمیل command ها در پروژه

30
 • بررسی ساختار Return Money و پیاده سازی Command آن

00:10:00

بررسی ساختار Return Money و پیاده سازی Command آن

31
 • bind کردن مقادری Money Inside در صفحه

00:08:00

bind کردن مقادری Money Inside در صفحه

32
 • پیاده سازی بخش command مربوط به خرید در پروژه

00:11:00

پیاده سازی بخش command مربوط به خرید در پروژه

33
 • بررسی NHibernate

00:11:00

بررسی NHibernate

34
 • بررسی سیاست های Id Generation و Mapping در NHibernate

00:15:00

بررسی سیاست های Id Generation و Mapping در NHibernate

35
 • سازماندهی entity ها برای کار با NHibernate

00:09:00

سازماندهی entity ها برای کار با NHibernate

36
 • ایجاد دیتابیس و واکشی اطلاعات

00:11:00

ایجاد دیتابیس و واکشی اطلاعات

37
 • ثبت تغییرات در دیتابیس

00:07:00

ثبت تغییرات در دیتابیس

38
 • بررسی مدل های جدید Slot و Snack

00:11:00

بررسی مدل های جدید Slot و Snack

39
 • بررسی تست خرید در پروژه

00:09:00

بررسی تست خرید در پروژه

40
 • بررسی aggregate ها

00:09:00

بررسی aggregate ها

41
 • پیاده سازی Aggregate و Aggregate Root

00:21:00

پیاده سازی Aggregate و Aggregate Root

42
 • پیاده سازی نیازهای snack machine

00:07:00

پیاده سازی نیازهای snack machine

43
 • بررسی ساختار بازگشت پول

00:13:00

بررسی ساختار بازگشت پول

44
 • نوشتن تست return change

00:15:00

نوشتن تست return change

45
 • بررسی اولیه ی Repository

00:07:00

بررسی اولیه ی Repository

46
 • ایجاد Map برای Entity های مختلف

00:07:00

ایجاد Map برای Entity های مختلف

47
 • آماده سازی Slot و Snack

00:06:00

آماده سازی Slot و Snack

48
 • ایجاد SnackPileViewModel و بررسی آن

00:09:00

ایجاد SnackPileViewModel و بررسی آن

49
 • استفاده اولیه از Repository

00:07:00

استفاده اولیه از Repository

50
 • پیاده سازی ظاهر مربوط به snack

00:13:30

پیاده سازی ظاهر مربوط به snack

51
 • بررسی توانایی خرید و یا عدم خرید snack

00:11:00

بررسی توانایی خرید و یا عدم خرید snack

52
 • پیاده سازی و تکمیل دیتابیس پروژه

00:07:00

پیاده سازی و تکمیل دیتابیس پروژه

53
 • نمایش snack ها و ارورهای احتمالی به صورت داینامیک

00:25:00

نمایش snack ها و ارورهای احتمالی به صورت داینامیک

54
 • بررسی Bounded Context

00:08:00

بررسی Bounded Context

55
 • بررسی دومین Bounded Context در پروژه

00:07:00

بررسی دومین Bounded Context در پروژه

56
 • دسته بندی بخش های مختلف پروژه

00:09:00

دسته بندی بخش های مختلف پروژه

57
 • بررسی نحوه ی استفاده مجدد در ساختارهای مختلف DDD

00:07:00

بررسی نحوه ی استفاده مجدد در ساختارهای مختلف DDD

58
 • ایجاد مدل ATM

00:09:00

ایجاد مدل ATM

59
 • پیاده سازی تست های Atm

00:08:00

پیاده سازی تست های Atm

60
 • پیاده سازی atm view model و atm repository

00:08:00

پیاده سازی atm view model و atm repository

61
 • بررسی bounded context جدید

00:15:00

بررسی bounded context جدید

62
 • بررسی و پیاده سازی Domain Event ها

00:16:00

بررسی و پیاده سازی Domain Event ها

63
 • بخش دوم بررسی Domain Events

00:16:00

بخش دوم بررسی Domain Events

64
 • بررسی روش بهتر پیاده سازی Domain Event

00:17:00

بررسی روش بهتر پیاده سازی Domain Event

65
 • اتمام بخش آموزش DDD

00:07:00

اتمام بخش آموزش DDD

66
 • تکمیل پروژه و بررسی ابتدایی CQRS

00:16:00

تکمیل پروژه و بررسی ابتدایی CQRS

67
 • بررسی CQRS و MediatR Pattern

00:15:00

بررسی CQRS و MediatR Pattern

68
 • ایجاد پروژه Web Api و ایجاد ساختار MediatR

00:16:00

ایجاد پروژه Web Api و ایجاد ساختار MediatR

69
 • بررسی Command در CQRS و ساختار IPipelineBehavior

00:19:00

بررسی Command در CQRS و ساختار IPipelineBehavior

70
 • بررسی نهایی Command ها و سخنان پایانی

00:14:00

بررسی نهایی Command ها و سخنان پایانی

دوره های دیگر مدرس

مشاهده همه دوره ها

نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .