حسین سینائی

حسین سینائی

پروفایل حسین سینائی

Instagram : hossein.sin77
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک
کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه شهید چمران اهواز (در حال تحصیل)

logo-samandehi logo-anjoman-senfi