کد در جاوا اسکریپت

محمدفاضل نصری

عضویت : 1397/12/20 پرسش ها : 2 پاسخ ها : 0

کد در جاوا اسکریپت

ارسال شده در : ‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۴

سلام 
ضمن تشکر از ارائه آموزشهای بی نظیرتون
استاد در قطعه برنامه های جاوا اسکریپت(25) که ارائه دادید  میتوان کدهای دیگری استفاده کرد و همان نتیجه رو گرفت مانند کدهای زیر:
---------------------------
<body>
    <h1><a href="https://toplearn.com">TopLearn.Com</a></h1>
    <div id="div1">
      <p id="p1">This is Paragraph .</p>
      <p id="p2">This is another Paragraph . </p>
    </div>
    <script>
      //insert....................................
          var para = document.createElement("p");
          var node = document.createTextNode("This is New");
          para.appendChild(node);
          var element = document.getElementById("div1");
        // var child=document.getElementById('p2');
        // element.insertBefore(para,child);
           element.insertBefore(para,p1);
  </script>
  </body>
-------------------------------------
<body>
    <h1><a href="https://toplearn.com">TopLearn.Com</a></h1>

    <div id="div1">
      <p id="p1">This is Paragraph .</p>
      <p id="p2">This is another Paragraph . </p>
    </div>
    <script>
      //remove.......................................
      var element = document.getElementById('div1');
      // var child = document.getElementById('p1');
      // element.removeChild(child);
         element.removeChild(p1);
    </script>
  </body>
-------------------------------------------
<body>
    <h1><a href="https://toplearn.com">TopLearn.Com</a></h1>
    <div id="div1">
      <p id="p1">This is Paragraph .</p>
      <p id="p2">This is another Paragraph . </p>
    </div>
    <script>
        //replace........................................... 
        var element = document.getElementById('div1');
        var child = document.getElementById('p1');

        var para = document.createElement('p');
        var node = document.createTextNode("This is chang");
            para.appendChild(node);
            // element.replaceChild(para,child);
               element.replaceChild(para,p1);
    </script>
  </body>
----------------------------------------------

از نظر شما مشکلی وجود نداره؟

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید