مشکل در راه اندازی httphandler

rayanets

عضویت : 1398/05/07 پرسش ها : 65 پاسخ ها : 51

مشکل در راه اندازی httphandler

ارسال شده در : ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۲

سلام و درود

استاد این سورس کد مربوط به هندلر هست:

public class DownloadHandler : IHttpHandler
  {
    UnitOfWork db = new UnitOfWork();
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      if (context.User.Identity.IsAuthenticated)
      {
        if (context.Request.QueryString["Product"] != null && context.Request.QueryString["Product"] != "")
        {
          int productFileID = Convert.ToInt16(context.Request.QueryString["Product"]);
          string userName = context.User.Identity.Name;

          var product = db.ProductFilesRepository.ProductFiles().Where(pf => pf.PFID == productFileID) .SingleOrDefault();
          if (product != null)
          {
            if (product.saleState)
            {
              var productorder = db.OrderDetailsRepository.OrderDetails().Where(o =>
                o.ProductID == product.ProductID && o.Orders.IsFinaly &&
                o.Orders.Users.UserName == context.User.Identity.Name).SingleOrDefault();
              if (productorder != null)
              {
                context.Response.RedirectToRoute(new
                  {controller = "Product", action = "GetFileFromDisk", area = "", id = product.PFID});
              }
              else
              {
                context.Response.RedirectToRoute(new
                  {controller = "Product", action = "AccessDeniedBuy", area = "", id = product.PFID});
              }
            }
            else
            {
              context.Response.RedirectToRoute(new
                {controller = "Product", action = "GetFileFromDisk", area = "", id = product.PFID});
            }
          }


        }
      }
      else
      {
        context.Response.Redirect("~/product/AccessDeniedLogin");
      }
    }

    public bool IsReusable
    {
      get
      {
        return false;
      }
    }
  }

و این هم کدی هست که به webconfig اضافه کردم

 <system.webServer>
<add name="myDownloadHandler" verb="*" path="*" type="RayanetMarket.Utilities.DownloadHandler"/>
  </handlers>
 </system.webServer>

این هم کدی هست که قرار هست فراخوانی کنه: 

<a href="/Product?@item.PFID">لینک دانلود</a>

اما این خطا را میده

1- مطعمن هستم کد فراخوانی من مشکل داره خواهش میکنم راهنمایی کنید لینک باید چطوری بنویسم؟

2-path=*  این چه معنی میده؟ چون در بعضی سایت ها پسوند فایل در این قسمت دیده میشه؟

3- در redirecttorout آیا Id درست ارسال میشه من نمونه ای که هم اریا باشه هم id پیدا نکردم؟

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید