ارسال پیامک بعد از قطع تماس در زامارین

arpaco

عضویت : 1397/07/07 پرسش ها : 1 پاسخ ها : 0

ارسال پیامک بعد از قطع تماس در زامارین

ارسال شده در : ‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰

سلام وقت بخیر. من میخوام یک برنامه بنویسم وقتی کسی تماس گرفت بعد از اتمام مکالمه یک پیام متنی براش ارسال شه. وقتی از

 string Number = mTelephonyMgr.Line1Number; 

برای گرفتن شماره موبایل استفاده میکنم یک رشته ی خالی برمیگردونه. دسترسی های لازم رو هم در manifest دادم. اگه میشه تو این زمینه من و راهنمایی کنید.

namespace sample__1
{
  [BroadcastReceiver()]
  [IntentFilter(new[] { "android.intent.action.PHONE_STATE" })]
  public class IncomingCallReceiver : BroadcastReceiver
  {
    public string telephone1, d;
    public override void OnReceive(Context context, Intent intent)
    {

      // ensure there is information
      if (intent.Extras != null)
      {
        // get the incoming call state
        string state = intent.GetStringExtra(TelephonyManager.ExtraState);
        // check the current state
        if (state == TelephonyManager.ExtraStateRinging)
        {
          // read the incoming call telephone number...
string telephone = intent.GetStringExtra(TelephonyManager.ExtraIncomingNumber);
telephone1 = intent.GetStringExtra(TelephonyManager.ExtraIncomingNumber);

          // check the reade telephone
          if (string.IsNullOrEmpty(telephone))
            telephone = string.Empty;
        }
        else if (state == TelephonyManager.ExtraStateOffhook)
        {
          // incoming call answer
       
        }
        else if (state == TelephonyManager.ExtraStateIdle)
        {
          // incoming call end

          //  string s = teleponemanager.Line1Number;
          string s = GetMyPhoneNumber();
          

          SmsManager sms = SmsManager.Default;
          sms.SendTextMessage(s, null, "پیام دریافت شد؟", null, null);

}
        
}
}
        public string GetMyPhoneNumber()
    {
 TelephonyManager mTelephonyMgr;
mTelephonyMgr = (TelephonyManager)       Application.Context.GetSystemService(Context.TelephonyService);
 // string Number = mTelephonyMgr.Line1Number.ToString();
string Number = mTelephonyMgr.Line1Number;
      if (string.IsNullOrEmpty(Number))
      {
        return "09164748926";
      }
      else
      {
       return Number;{{{

 

ایمان مدائنی

عضویت : 1396/09/10 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 7994
ارسال شده در :‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۵

سلام 

using Android.App;
using Android.Content;
using Android.Telephony;
using MyApp.Services //Here is IPhoneNumberService (shared project)
using MyApp.Droid.Services;

[assembly: Xamarin.Forms.Dependency(typeof(PhoneNumberService))]
namespace MyApp.Droid.Services
{
  public class PhoneNumberService : IPhoneNumberService
  {
    public string GetMyPhoneNumber()
    {
      TelephonyManager mgr = Application.Context.GetSystemService(Context.TelephonyService) as TelephonyManager;
      return mgr.Line1Number;
    }
  }
}

 

https://forums.xamarin.com/discussion/7575/get-phone-number

0 تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید