پیاده سازی یک فیلد با استفاده از فیلدهای دیگه جداول

mmotavassely

عضویت : 1398/02/07 پرسش ها : 1 پاسخ ها : 0

پیاده سازی یک فیلد با استفاده از فیلدهای دیگه جداول

ارسال شده در : ‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۵

درود برشما

من دوره های مختلف شما رو خزیداری کردم و هنگام پیاده سازی در پروژه ام به مشکلی بر خوردم یه صفحه ماده اولیه طراحی کردم که شامل فیلدهای مختلفی است که چند تا از فیلدهاش با استفاده از دراپ دان و از جداول دیگه پر میشه (materialfunctio,materialstatus,materialkind,materialgroup)و در اخر یه فیلدی دارم که با استفاده از فیلدهای دیگه باید پرش کنم به نام کد نهاییfinalid, اما متاسفانه دسترسی به مقادیر فیلدهای دیگه از جداول دیگه با توجه به انتخاب کاربر ندارم فقط دسترسی به فیلد id جداول دیگه که به صورت کلید خارجی در جدولم تعبیه کرده دارم چطور میتونم این مشکل برطرف کنم. سوال دیگه ام اینه در همین فیلد از تابع year استفاده کردم برای استخراج سال اما به صورت میلادی بهم میده چطوری به صوزت شمسی تو فرمولم ازش استفاده کنم

 [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Create( Material material)
        {
     
           
            if (ModelState.IsValid)
            {
                if (!db.Materials.Any(u => u.FinalID == material.FinalID.ToString().ToLower()))
                {
                      

                      Material m = new Material()
                   

                    {
                        Name = material.Name,
                        CompanyName = material.CompanyName,
                        EntranceDate = material.EntranceDate,
                        OrderID = material.OrderID,
                        Quantity = material.Quantity,
                        Unit = material.Unit,
                        DatedeliveryProduction = material.DatedeliveryProduction,
                        ExpireDate = material.ExpireDate,
                        Maintenance = material.Maintenance,
                        MaterialGroupID = material.MaterialGroupID,
                        MaterialStatusID = material.MaterialStatusID,
                        MaterialKindID = material.MaterialKindID,
                        MaterialFunctionID = material.MaterialFunctionID,
                        
                       

                        //FinalID = material.MaterialFunction.Title.ToString().ToUpper() + material.MaterialKind.Title.ToString().ToUpper() + material.EntranceDate.Year.ToString() + material.EntranceDate.Month.ToString() + material.OrderID.ToString

FinalID = material.MaterialFunction.Title.Where(material.MaterialFunction.ID == material.MaterialFunctionID)

این هم یه موردی هست که خودم نوشتم اما اررور سینتکسی میده
                    };
               
                db.Materials.Add(m);
                db.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
                 }
                else
                {
                    ModelState.AddModelError("MaterialFunctionID","?? ????? ?????? ??????");
                }
            }
            else
            {
                ModelState.AddModelError("Name","??? ????? ????");
            }

            ViewBag.MaterialGroupID = new SelectList(db.MaterialGroups, "ID", "Title", material.MaterialGroupID);
            ViewBag.MaterialStatusID = new SelectList(db.MaterialStatus, "ID", "Title", material.MaterialStatusID);
            ViewBag.MaterialFunctionID = new SelectList(db.MaterialFunctions, "ID", "Name", material.MaterialFunctionID);
            ViewBag.MaterialKindID = new SelectList(db.MaterialKinds, "ID", "Name", material.MaterialKindID);
            return View(material);
        }

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید