اجرا نشدن کد و خطا

Ahoura83

عضویت : 1398/09/12 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 3

اجرا نشدن کد و خطا

ارسال شده در : ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۴

سلام استاد خسته نباشید.

هنگامی که بازی رو اجرا میکنم این ارور رو میدهObject reference not set to an instance of an object
FPSController.PlayerMovement () (at Assets/Scripts/FPS Character Script/FPSController.cs:72)
FPSController.Update () (at Assets/Scripts/FPS Character Script/FPSController.cs:42)

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

شاهین محمدپور

عضویت : 1397/02/01 پرسش ها : 0 پاسخ ها : 71
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۴

لطفا کدهای متدهای پلیر موومنت و اپدیتت رو بفرست 

0 تشکر

Ahoura83

عضویت : 1398/09/12 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 3
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۱
​
void Update(){
		   PlayerMovement ();
		}
		void PlayerMovement() {
			if (Input.GetKey (KeyCode.W) || Input.GetKey (KeyCode.S)) {
				if (Input.GetKey (KeyCode.W)) {
					inputY_Set = 1f;
				} else {
					inputY_Set = -1f;
				}
			} else {
				inputY_Set = 0f;
			}

			if (Input.GetKey (KeyCode.A) || Input.GetKey (KeyCode.D)) {
				if (Input.GetKey (KeyCode.A)) {
					inputX_Set = -1f;
				} else {
					inputX_Set = 1f;
				}
			} else {
				inputX_Set = 0f;
			}

			inputY = Mathf.Lerp (inputY, inputY_Set, Time.deltaTime * 19f);
			inputX = Mathf.Lerp (inputX, inputX_Set, Time.deltaTime * 19f);

			inputModifyFactor = Mathf.Lerp (inputModifyFactor,
				(inputY_Set != 0 && inputX_Set != 0 && limitDiagonaSpeed) ? 0.75f : 1.0f,Time.deltaTime * 19f);

			firstPerson_View_Rotation = Vector3.Lerp (firstPerson_View_Rotation, Vector3.zero, Time.deltaTime * 5f);
			firstPerson_View.localEulerAngles = firstPerson_View_Rotation;

			if (is_Grounded) {
				moveDirection = new Vector3 (inputX * inputModifyFactor, -antiBumpFactor, inputY * inputModifyFactor);

				moveDirection = transform.TransformDirection (moveDirection) * speed;

			}

			moveDirection.y -= gravitySpeed * Time.deltaTime;

			is_Grounded = (charController.Move(moveDirection * Time.deltaTime) & CollisionFlags.Below) != 0;

			is_Moving = charController.velocity.magnitude > 0.15f;
		} 

​

 

0 تشکر

شاهین محمدپور

عضویت : 1397/02/01 پرسش ها : 0 پاسخ ها : 71
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۶

چک کنید ببینید توی متد استارت  این کد رو درست نوشتید؟ 
firstPerson_View = transform.Find ("FPS View").transform;
ببینید اسمها درستند چه توی کلاس چه توی هایراکی

1 تشکر

Ahoura83

عضویت : 1398/09/12 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 3
ارسال شده در :‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۴

استاد خیلی ممنون FPS View رو اشتباه نوشته بودم. مشکل حل شد

0 تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید