مشکل update کردن دیتابیس به دلیل وجود رابطه بین جداول

elighadimi

عضویت : 1398/06/14 پرسش ها : 1 پاسخ ها : 0

مشکل update کردن دیتابیس به دلیل وجود رابطه بین جداول

ارسال شده در : ‫۲۶ روز قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۶

سلام

من می خوام در قسمت گروه ها و زیر گروه ها پس از ساختن کلاس ها ، migration , update انجام بده که با اررور زیر مواجه میشم:

Introducing FOREIGN KEY constraint 'FK_Products_Categories_SubCategoryId' on table 'Products' may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints

سرچ کردم گفتند در context  و با  override کردن modebuilder این مشکل رفع میشه ولی من با کداش به مشکل خوردم.

کد کلاس هاس من:

  public class Product
  {
    [Key]
    public int ProductId { get; set; }

    [Display(Name = "نام گروه اصلی")]
    [Required(ErrorMessage = " لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int CategoryId { get; set; }

    [Display(Name = "نام گروه کالا")]
    public int? SubCategoryId { get; set; }


    [Display(Name = "نام کالا")]
    [Required(ErrorMessage = " لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(300, ErrorMessage = " {0} نمیتواند بیشتر از {1} باشد")]
    public string ProductName { get; set; }

    [Display(Name = "خلاصه")]
    [Required(ErrorMessage = " لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(500, ErrorMessage = " {0} نمیتواند بیشتر از {1} باشد")]
    public string Summary { get; set; }

    [Display(Name = "شرح ")]
    [Required(ErrorMessage = " لطفا {0} را وارد کنید")]
    public string Description { get; set; }

    [Display(Name = "پر فروش")]
    public bool MostSales { get; set; }

    [Display(Name = "تصویر کالا")]
    public string ImageName { get; set; }

    [Display(Name = "کلمات کلیدی")]
    public string Tags { get; set; }

    [ForeignKey("CategoryId")]
    public Category ProductCategory { get; set; }

    [ForeignKey("SubCategoryId")]
    public Category SubCategory { get; set; }
  }
  public class Category
  {
    [Key]
    public int CategoryId { get; set; }

    [Display(Name = "نام گروه کالا")]
    [Required(ErrorMessage =" لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(300,ErrorMessage =" {0} نمیتواند بیشتر از {1} باشد")]
    public string CategoryName { get; set; }

    [Display(Name = "نام گروه اصلی")]
    public int? ParentId { get; set; }

   
    [ForeignKey("ParentId")]
    public List<Category> Categories { get; set; }


    [InverseProperty("ProductCategory")]
    public List<Product> Products { get; set; }


    [InverseProperty("SubCategory")]
    public List<Product> SubCategory { get; set; }
  }

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

ایمان مدائنی

عضویت : 1396/09/10 پرسش ها : 5 پاسخ ها : 10468
ارسال شده در :‫۲۶ روز قبل، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۳۳

سلام 

برای رابطه های پیچیده باید از Fluent Api استفاده کنید 

1 تشکر

برای ارسال پاسخ باید وارد شوید و یا در سایت عضو شوید