• 1400/01/29

چجوری میشه If را تنظیم کرد :

سلام و درود چجوری میشه If جوری تنظیم کرد که اگر نوشته مساوی اون بو یک کاری انجا بده با سپاس

  • 1400/01/29
  • ساعت 20:03

درود

در دورۀ آموزشی به این مورد هم پرداخته شده اگه با دقّت مشاهده بکنید. جلسۀ سوّم هم به ساختارهای کنترل اختصاص داره. برای بررسی مقدار یک رشته با استفاده از ساختار های کنترلی و شرطی، میشه این کار رو کرد:

#!/bin/bash
VAR1="Gougouli"
VAR2="Gougouli"
if [ "$VAR1" = "$VAR2" ]; then
    echo "Strings are equal."
else
    echo "Strings are not equal."
fi

برای مثال اینجا مقدار VAR1 بررسی میشه و اگه برابر با VAR2 بود، میگه که "رشته ها برابر هستند"؛ در واقع اگه هم مقدار VAR1 و هم مقدار VAR2 برابر با "'گوگولی" باشه، اون موقع پیغامی تحت عنوان "رشته ها برابر هستند" به چاپ درمیاد.

موفّق باشید جانم


logo-samandehi