HTTP Deep Dive - معرفی و مقدمه

HTTP Deep Dive - معرفی و مقدمه

دانستن HTTP یک امر ضروری برای یک Web Developer ( توسعه دهنده وب ) می باشد، اما در حال حاضر آن جور نیست که باید باشد و تعدادی زیادی از توسعه دهندگان درک کاملی از آن ندارند و صرفا آن را یک Protocol میدانند که اسم آن حاصل مخفف شده جمله HyperText Transfer Protocol می باشد. بنده قصد دارم در یک سری تیپ HTTP را به صورت عمیق به شما آموزش دهم.

اگر به عنوان تیپ توجه کنید شامل حرف Deep Dive ( شیرجه عمیق ) می باشد، آموزش ها یا مقالاتی که از این حرف در عنوان استفاده میکنند منظورشان این است که قصد دارن موضوع موردنظرشان را به طور مفصل ارئه دهند. پس از این که HTTP را آموختید و نحوه کارد کرد آن را به طور کامل درک کردید، دید متفاوتی از دنیای وب و پلتفرمی که در آن مشغول کار هستید خواهید داشت.

مواردی که ما در این سری آن ها را بررسی میکنیم به شرح زیر می  باشد:

1. معرفی و مقدمه ( مقاله جاری )

2. نحوه عملکر HTTP

3. بررسی URL

4. بررسی URL Encoding

5. بررسی Data URL ها

6. بررسی MIME Type ها

7. بررسی ساختار HTTP

8. بررسی HTTP Request

9. بررسی HTTP Response

10. بررسی HTTP Cookies

11. بررسی HTTP Caching

12. بررسی HTTP Compression

13. بررسی HTTP Authentication

14. بررسی CORS در HTTP

15. بررسی HTTP Conditional Requests

16. بررسی HTTP Redirects

17. بررسی HTTP Content Negotiation

18. بررسی HTTP/2

19. امنیت در CSP - HTTP

20. امنیت در HPKP - HTTP

21. امنیت در HTTPS- HTTP

22. امنیت در HSTS - HTTP

23. بررسی Feature-Policy 

24. HTTP در Javascript ( به همراه فیلم آموزشی)

25.نحوه دیباگ کردن HTTP ( به همراه فیلم آموزشی)

26. HTTP در #C ( به همراه فیلم آموزشی)

بعد از این که به طور کامل HTTP را بررسی کردیم به سراغ نحوه استفاده از آن در چند پلتفرم مختلف میرویم که هر کدام به صورت یک فیلم آموزشی می باشند.


برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.