• 1399/03/05

تفسیر کد ها :

استاد اگه زبانhtml وcssمفسر نداره در اینصورت مرورگرها چطوری تفسیر میکنن کد هارو؟؟

  • 1399/03/05
  • ساعت 22:21

مروگر تفسیر نمیکنه درواقع parse میکنه 


logo-samandehi