• 1399/03/12

توضیح قسمتی از کد جاوا اسکریپت :

سلام علیکم و خسته نباشید،

میخواستم توضیح دستور زیر را بدهید (چرا return را در قسمت onclick می نویسیم، اگر در تابع بنویسیم کار نمی کند. علتش چیست؟).

منظورم این قسمت هست.

<input type="submit" value="Save Data" onclick="return CheckData()"/> 

اگر در اینجا ننویسیم فرم ارسال می شود.

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>
 <title>Untitled</title>
</head>

<body>
  <form action="././ShowAnswer.html" method="get">
    <label for="FName">First Name: </label>
    <input type="text" id="txtFName" name="tFName" />
    <br /><br />
    <label for="LName">Last Name: </label>
    <input type="text" id="txtLName" name="tFName" />
    <br /><br />
    <label for="Age">Age: </label>
    <input type="text" id="txtAge" name="tAge"/>
    <br /><br />
    <input type="submit" value="Save Data" onclick="return CheckData()"/>
  </form>

  <script>
    let CheckData = () => {
      var tFName = document.getElementById("txtFName").value;
      var tLName = document.getElementById("txtLName").value;
      var tAge = document.getElementById("txtAge").value;

      if ((tFName.length == 0) || (tLName.length == 0) || (tAge.length == 0)) {
        alert("You have to fill all datas.");
        console.log(`FName: ${tFName == ""} LName: ${tLName == ""} Age=${tAge == ""}`);
        return false;
      }
    }
  </script>
</body>

</html>
logo-samandehi