• 1399/03/29

قست Delete :

سام اقا لطفا میشع راهنمایی کنید . دستورات delete رو مینویسم ولی وقتی اجرا میکنم کار نمیکنه میشه لطفا راهنماییم کنید ممنون.

کد قسمت دکمه حذف

 if (dgContacts.CurrentRow!=null)
      {
        string name = dgContacts.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
        string family = dgContacts.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
        string fullname = name + " " + family;
        if (MessageBox.Show($"آیا از حذف {fullname} مطنعین هستید؟", "توجه", MessageBoxButtons.YesNo)==DialogResult)
        {
          //int contactId = int.Parse(dgContacts.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
          int contactId = int.Parse(dgContacts.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
          repository.Delete(contactId);
          BindGrid();

        }
        
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("لطفا شخص مورد نظر را انتخاب کنید.", "هشدار", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

کد متد Delete 

 SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
      try
      {
        string query = "Delete From MyContacts Where ContactID =@ID";
        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
        command.Parameters.AddWithValue("@ID", contactId);
        connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
        return true;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
      finally
      {
        connection.Close();
      }

 

 • 1399/03/29
 • ساعت 22:29

سلام دوست عزیز من کد قسمت اول (دکمه حذف)رو بررسی کردم در قسمت ایف دوم شما باید بگید اگر مساویDialogResult.Yes ولی شما گفتید اگر مساوی DialogResult بود 

 


 • 1399/03/30
 • ساعت 13:12

حالا این ارور رو میده


 • 1399/03/30
 • ساعت 13:33

مقدار اون سلول خالیه 


 • 1399/03/30
 • ساعت 14:38

سلام استاد دقیقا کد شماست چه کارش باید بکنم درست بشه ممنون


 • 1399/03/31
 • ساعت 10:44

استاد میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون


 • 1399/03/31
 • ساعت 10:45

این همون کد من هست ؟ 

کد من رو اجرا کنید اگر درست بود شما جایی اشتباه کردید و احتمالا موقع bind کردن به گرید اشتباه کردید 


 • 1399/03/31
 • ساعت 11:04

کد شما رو هم کپی کردم همین ارور میذه


 • 1399/03/31
 • ساعت 11:06

تست کردم نمونه رو مشکلی نداشت 

بانک رو بررسی کنید 


 • 1399/03/31
 • ساعت 11:07

به بانک وصل میشه کد افزودن هم درست کار میکنه


 • 1399/03/31
 • ساعت 12:57

استاد ترو خدا کمک کن مغزم رو داره میپکونه یک هفته ارور بالا رو میده 


 • 1399/03/31
 • ساعت 14:20

دیباگ کنید

چیزی به ذهنم نمیرسه


logo-samandehi