• 1399/04/12

ارور در ایجاد مایگریشن :

سلام استاد خسته نباشید.

من موقعی دستور Add-Migration رو اجرا میکنم اروره : 

Value cannot be null. (Parameter 'type')

لطفا کمکم کنید هر چی توی اینرنت میگردم چیزی پیدا نمی کنم

 • 1399/04/12
 • ساعت 18:54

سلتم 

ابتدا مطمئن بشید در کنسول nuget پروژه ای که Context توش هست انتخاب شده باشه 

پروژه اصلی که رشته اتصال در اونه باید Set As Sturtup بشه 

اگر نشد پروژه را به روت درایو c ببرید و تست کنید 

نشد ویژوال را run as admin کنید 

نتشد دیگه نمیدونم 


 • 1399/04/12
 • ساعت 19:07

استاد متاسفانه درست نشد.

یه سوال چه چیزی باعث ایجاد این ارور میشه ؟

مثلا پیکربندی دیتابیس یا ...


 • 1399/04/12
 • ساعت 20:05

یکی از پارامترهای مورد نیازه null هست و ممکنه رشته اتصال باشه


 • 1399/04/12
 • ساعت 20:07

استاد قبلا درست بود ولی الان که چند تا جدول دیگه اضافه کردم اینطوری شده.

ممکنه از روابط جداول یا پروپرتی ها یا baseentity که استفاده شده باشه؟


 • 1399/04/12
 • ساعت 20:38

استاد ارور کاملش هم اینه : 

System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter 'type')
  at System.Reflection.IntrospectionExtensions.GetTypeInfo(Type type)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.InversePropertyAttributeConvention.ConfigureInverseNavigation(IConventionEntityTypeBuilder entityTypeBuilder, MemberInfo navigationMemberInfo, IConventionEntityTypeBuilder targetEntityTypeBuilder, InversePropertyAttribute attribute)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.InversePropertyAttributeConvention.Process(IConventionEntityTypeBuilder entityTypeBuilder, MemberInfo navigationMemberInfo, Type targetClrType, InversePropertyAttribute attribute)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.InversePropertyAttributeConvention.ProcessEntityTypeAdded(IConventionEntityTypeBuilder entityTypeBuilder, MemberInfo navigationMemberInfo, Type targetClrType, InversePropertyAttribute attribute, IConventionContext`1 context)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.NavigationAttributeConventionBase`1.ProcessEntityTypeAdded(IConventionEntityTypeBuilder entityTypeBuilder, IConventionContext`1 context)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ImmediateConventionScope.OnEntityTypeAdded(IConventionEntityTypeBuilder entityTypeBuilder)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.RunVisitor.VisitOnEntityTypeAdded(OnEntityTypeAddedNode node)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.OnEntityTypeAddedNode.Accept(ConventionVisitor visitor)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ConventionVisitor.Visit(ConventionNode node)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ConventionVisitor.VisitConventionScope(ConventionScope node)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ConventionBatch.Run()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ConventionBatch.Dispose()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.ImmediateConventionScope.OnModelInitialized(IConventionModelBuilder modelBuilder)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ConventionDispatcher.OnModelInitialized(IConventionModelBuilder modelBuilder)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Internal.Model..ctor(ConventionSet conventions)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.ModelBuilder..ctor(ConventionSet conventions)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelSource.CreateModel(DbContext context, IConventionSetBuilder conventionSetBuilder)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelSource.GetModel(DbContext context, IConventionSetBuilder conventionSetBuilder)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.DbContextServices.CreateModel()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.DbContextServices.get_Model()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.EntityFrameworkServicesBuilder.<>c.<TryAddCoreServices>b__7_3(IServiceProvider p)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitFactory(FactoryCallSite factoryCallSite, RuntimeResolverContext context)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteVisitor`2.VisitCallSiteMain(ServiceCallSite callSite, TArgument argument)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitCache(ServiceCallSite callSite, RuntimeResolverContext context, ServiceProviderEngineScope serviceProviderEngine, RuntimeResolverLock lockType)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitScopeCache(ServiceCallSite singletonCallSite, RuntimeResolverContext context)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteVisitor`2.VisitCallSite(ServiceCallSite callSite, TArgument argument)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitConstructor(ConstructorCallSite constructorCallSite, RuntimeResolverContext context)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteVisitor`2.VisitCallSiteMain(ServiceCallSite callSite, TArgument argument)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitCache(ServiceCallSite callSite, RuntimeResolverContext context, ServiceProviderEngineScope serviceProviderEngine, RuntimeResolverLock lockType)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.VisitScopeCache(ServiceCallSite singletonCallSite, RuntimeResolverContext context)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteVisitor`2.VisitCallSite(ServiceCallSite callSite, TArgument argument)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.CallSiteRuntimeResolver.Resolve(ServiceCallSite callSite, ServiceProviderEngineScope scope)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.DynamicServiceProviderEngine.<>c__DisplayClass1_0.<RealizeService>b__0(ServiceProviderEngineScope scope)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.ServiceProviderEngine.GetService(Type serviceType, ServiceProviderEngineScope serviceProviderEngineScope)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceLookup.ServiceProviderEngineScope.GetService(Type serviceType)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProviderServiceExtensions.GetRequiredService(IServiceProvider provider, Type serviceType)
  at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProviderServiceExtensions.GetRequiredService[T](IServiceProvider provider)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.get_DbContextDependencies()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.get_InternalServiceProvider()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IInfrastructure<System.IServiceProvider>.get_Instance()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.Internal.InfrastructureExtensions.GetService[TService](IInfrastructure`1 accessor)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.AccessorExtensions.GetService[TService](IInfrastructure`1 accessor)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.Internal.DbContextOperations.CreateContext(Func`1 factory)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.Internal.DbContextOperations.CreateContext(String contextType)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.Internal.MigrationsOperations.AddMigration(String name, String outputDir, String contextType)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.AddMigrationImpl(String name, String outputDir, String contextType)
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.AddMigration.<>c__DisplayClass0_0.<.ctor>b__0()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.OperationBase.<>c__DisplayClass3_0`1.<Execute>b__0()
  at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.OperationBase.Execute(Action action)
Value cannot be null. (Parameter 'type')

 


 • 1399/04/12
 • ساعت 21:22

استاد لطفا کمک کنید


 • 1399/04/12
 • ساعت 23:13

متن ارور را سرچ کنید 

من سرچ کردم تعداد بسیاری راه حل بود 


 • 1399/04/12
 • ساعت 23:22

استاد یجورایی رسیدم به راه حلش اومدم از متود notmapped استفاده کردم دونه دونه توی جداول تا معلوم شه از کدومه توی جدول کاربرانم یکی از روابط مشکل داره.

درستش کردم.

ممنون از راهنمایی هاتون.


logo-samandehi