• 1399/04/21

مشکل در import pdb :

استاد یه مشکل دیگه هم هست تو import کردن pdb این اررورو میده : ممنون میشم کمکم کنید..

 

 

 File "C:\Users\arian\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\cmd.py", line 50, in <module>

   IDENTCHARS = string.ascii_letters + string.digits + '_'

AttributeError: module 'string' has no attribute 'ascii_letters'

PS C:\Users\arian\Desktop\pyhton>

  • 1399/04/21
  • ساعت 11:14

سلام دوست من

لطفا کدتون رو ارسال کنین


  • 1399/04/21
  • ساعت 11:37

def add_number(a,b,c,d):

    import pdb; pdb.set_trace 

    return (a+b)*c+d


 

print(add_number(2,3,1,4))

  • 1399/04/22
  • ساعت 10:01

دستور نوشته شده رو به صورت زیر تغییر بدین:

def add_number(a,b,c,d):

   import pdb; 
   pdb.set_trace()

   return (a+b)*c+d

print(add_number(2,3,1,4))

logo-samandehi