• 1399/04/28

آدرس فایل ریسورس :

با سلام حضور استاد باقرزاده ی عزیز،

در پروژه ای که روش کار می کنم. برای ذخیره تصاویر آدرس رو به صورت زیر قرار داده بودم و کار می کرد، 

"pack://application:,,,/Resources/Images/noImage.jpg"

اما امروز خطای آدرس میده!

System.NotSupportedException: 'The given path's format is not supported.'

 

من برای دریافت ID تصویر ذخیره شده از متد زیر استفاده کردم، لطفا راهنمایی بفرمایید.

public static int FileUpload(string FileName)
    {
      string fileExt = Path.GetExtension(FileName);
      string fileName = Path.GetFileName(FileName);

      byte[] fileData;
      
      using (FileStream fs = File.OpenRead(FileName))
      {
        using (BinaryReader rdr = new BinaryReader(fs))
          fileData = rdr.ReadBytes((int)fs.Length);
      }

      ProductsImages productsImage = new ProductsImages() { ProductImage = fileData, FileExt = fileExt, FileName = fileName };

      using (UnitOfWork db = new UnitOfWork())
      {
        db.ProductsImagesRepository.Insert(productsImage);
        db.Save();
      }
      return productsImage.ImageID;
    }
 • 1399/05/11
 • ساعت 14:23

سلام

آدرس :

pack://application:,,,/Resources/Images/noImage.jpg"

برای فایل هایی است که بصورت Resource در خود پروژه قرار گرفته است. در صورتی که فایل مسیر مشخصی بروی هارد کلاینت داشته باشد باید آدرس را در قالب Uri به Source تگ Image بدهید.


logo-samandehi