• 1399/05/07

my_grouper list :

درود 

چرا در جلسات 49 و 50 ،my_grouper را یکبار با لیست ارسال کردین(جلسه 49) و یکبار بدون لیست(جلسه 50) و هر دو بدون مشکل کار کردن؟

logo-samandehi