• 1399/05/07

شرط inline :

سلام استاد

ببخشید برای checkbox یک خصوصیت checked وجود دارد که بصورت خودکار با view model اعمال نمیشود

با توجه به اینکه checked مقدار نیست چطور میشود با شرط inline مورد را حل کرد

 <input type="checkbox" asp-for="IsActive" checked>

بنده با کد زیر اجرا کردم اما دارای خطا است چون مقدار نیست

@((Model.IsActive == true)?"checked":"")

 

 • 1399/05/07
 • ساعت 19:36

سلام

در دوره داشتیم و دیدید که اعمال میشه 

با نمونه من مقایسه کنید


 • 1399/05/07
 • ساعت 19:48

درست میفرمائید اگر در جای مقدار باشد اجرا میشود ولی برای این مورد خطا میدهد

مثلا 

text="@((Model.IsActive == true)?"checked":"")" اما بخودی خود در میان تگ خطا میدهد


 • 1399/05/07
 • ساعت 19:57

اگر asp-for="IsActive" برای تگ input قرارداده شود به 

@((Model.IsActive == true)?"checked":"")

خطا میگیرد


 • 1399/05/07
 • ساعت 21:32

متن خطا ؟


 • 1399/05/07
 • ساعت 21:46

 • 1399/05/07
 • ساعت 22:06

این چه دستدری هست 

ساختارش اشتباهه 

یر۰ کنید و از نمونه های موجود ایده بگیرید


logo-samandehi