• 1399/05/13

قسمت 1 اموزش :

با سلام استاد من قسمت ۱ اموزش را دیدم اما فایل  سی اس اس ام اصلا کار نمیکند و لوگو در سمت چپ قرار گرفته است لطفا کد های مربوط به هر جلسه را نیز در اختیار ما بزارید

این کد ای بود که شما نوشتید:

* {

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

  font-size: 22px;

  text-align: right;

  direction: rtl;

  color: aliceblue;

}

من به جای * از body استفاده کردم و در فایل index.php ام امدم و 

 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">        

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>

    <div class="container top-header">

        <img src="images/logo.svg" alt="logo header" width="80px">

    </div>

    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>

    <script src="js/javascript.js.txt"></script>

</body>

</html>


را نوشتم و درست شد اما فایل html ام یکم با شما فرق می کند

 

logo-samandehi