• 1400/01/24

ارسال مقدار از یک اکشن به اکشنی دیگر :

سلام استاد روزتون بخیر

  public IActionResult EditUser(int id)
    {
      var user = _userRepository.GetUserInformationForEditByAdmin(id);
      return View(user);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult EditUser(int id,EditUserByAdminViewModel edit)
    {

      if (!ModelState.IsValid)
      {
        return View(edit);
      }

      if (_userRepository.IsUserExistByUsername(edit.Username))
      {
        ModelState.AddModelError("Email", $"کاربری با ایمیل {edit.Username} قبلا در سایت ثبت نام کرده است");
        return View(edit);
      }

      if (_userRepository.IsUserExistByEmail(edit.Email))
      {
        ModelState.AddModelError("Email", $"کاربری با ایمیل {edit.Email} قبلا در سایت ثبت نام کرده است");
        return View(edit);
      }

      _userRepository.EditUserByAdmin(id,edit);

      return RedirectToAction("Index");
    }

استاد وقتی صفحه refresh میشه id اکشن get صفر میشه

چطور میتونم در

 if (!ModelState.IsValid)
      {
        return View(edit);
      }

آیدی رو هم بفرستم به get?

 • 1400/01/24
 • ساعت 10:48

سلام 

از  TempData استفاده کنید

 


 • 1400/01/24
 • ساعت 10:49

ممنون از این سرعت باورنکردنی پاسخگویی


logo-samandehi