• 1400/01/28

مشکل در اجرای کالی در برنامه vmware :

استاد من بسیار دقیق و چندین بار تنظیمات کالی را درست کردم بهم هی ارور میده ایا برنامه vmware اشتباه نصب کردم 

logo-samandehi