• 1400/02/12

کد تعیین فاصله دو نقطه در فضای دکارتی :

سلام اساتید گرامی. 

من میخواستم فاصله دو نقطه رو بوسیله یک کلاس محاسبه کنم. یک کدی رو طی سرچ ها پیدا کردم که به شکل زیره، همه مواردش اوکیه و مشکلی نداره جز خط آخر کلاس (به چه صورت another_point.x و another_point.y به دست میاد؟) : 

class point(): 
  def __init__(self,a,b): 
    self.x=a 
    self.y=b
  def get_x(self): 
    return self.x 
  def get_y(self): 
    return self.y
  def distance(self,another_point): 
    return np.sqrt((self.x-another_point.x)**2+(self.y-another_point.y)**2)
logo-samandehi