• 1400/02/15

مشکل در ارسال و دریافت دیتا :

سلام کد زیر

<script>
  $('#ostan').change(function () {
    $('#shahrestan').empty();
    $.ajax({
      type: "Post",
      url: '@Url.Action("ChencheShahrestan", "Orders")',
      datatype: "Json",
      data: { VillageID: $('#ostan').val() },
      success: function (data) {
        $('#shahrestan').append("<option value='0'>---- انتخاب کنید ----</option>")
        $.each(data, function (index, cit) {
          var t = cit.text;
          var d = cit.value;
          $('#shahrestan').append("<option value='" + d + "'>" + t + "</option>")
        });
      }
    });
</script>

تکه کد 

@Url.Action("ChencheShahrestan", "Orders")

می شود 

/Orders/ChencheShahrestan

با این حال نمی دانم مشکل از کجااست 

در اصل ostan یک سلکت که می خواهم موقع انتخاب یک موردش آی دی آن مورد ارسال شود و دیتای مربوط به آی دی دریافت شود و این دیتا در سلکت shahrestan  ریخته شود

logo-samandehi