• 1400/02/15

عدم شناسایی Datalayer.Accounting :

سلام وقت بخیر 

مشکلی که من دارم تو قسمتیه که کد زیر رو وارد میکنیم 

DataLayer.Accounting accounting=new DataLayer.Accounting()

  { کد خط اور رو هرجور میزنم سیستم شناسایی نمیکنه ، نیم اسپیسشم بالا طبق فایل استاد یوزینگ میکنم ولی بازم خطا میده

                       Amount = int.Parse(txtAmount.Value.ToString()),

                       CostomerID = db.CustomerRepository.GetCustomerIdByName(txtName.Text),

                       TypeID = (rbRecive.Checked)?1:2,

                       DateTitle = DateTime.Now,

                       Description = txtDescription.Text

         };

logo-samandehi