• 1400/02/28

تغییر کد پیشبینی :

دیتای اندیکاتور رو بصورت یک ستون در اوردم چه تغییری داخل کد داده بشه که دیتای rsi   هم در کنار ستون close برای پیشبینی داده ها بررسی بشه

 

 

rsiu=pd.DataFrame()
rsiu['Close']=df['Close']
rsiu['RSI']=RSI
rsiu

data=rsiu.filter(['RSI'])
data=df.filter(['Close' ])
dataset=data.values

 

 

  • 1400/02/28
  • ساعت 12:42
RSI.to_csv("filrsi.csv")
dfgh = pd.read_csv('filrsi.csv')
dfgh.fillna(dfgh.mean(), inplace=True)
dfgh

df = crypto

data=dfgh.filter(['Close'])
data=df.filter(['Close'])
dataset=data.values

این ساختار ایرادش کجاست؟

 

 


  • 1400/02/28
  • ساعت 14:13

متغیر data رو دو بار مقدار دهی کردید که مقدار دوم رو میگیره.


  • 1400/02/28
  • ساعت 15:40

چه تغییری باید بدم که هر دو داده را در یک متغیر بتونه از وزودی دریافت کنه؟


  • 1400/02/28
  • ساعت 16:32

کد رو به این صورت تغییر دادم 

مشکلی نداره؟

newdf['Close']=df['Close']
newdf
newdf['RsI']=RSI
newdf.to_csv("mki.csv")

dfgh = pd.read_csv('mki.csv')
dfgh.fillna(dfgh.mean(), inplace=True)
dfghdfgh=dfgh.filter(['Close', 'RSI' ])
dataset=dfgh.values


logo-samandehi