مخصوص ناشنوایان

معرفی مشاورین تاپ لرن

انجام پروژه توسط تیم برنامه نویسان

جهت انجام پروژه توسط تیم برنامه نویسان 

در حوضه  .Net  و زبان CSharp

-  در صورت توافق برای انجام پروژه شما توسط تیم برنامه نویسان ، هزینه مشاوره از مبلغ پروژه کسر خواهد شد

ایمان مدائنی

ایمان مدائنی هستم ، مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت .

رزومه کامل من رو در این لینک میتوانید مشاهده کنید

محمد اردوخانی

محمد اردوخانی هستم ،

دارای مدارک MCSA و MCSD از مایکروسافت

سجاد باقرزاده

رزومه کامل من رو در این لینک میتوانید مشاهده کنید

نوید عباپور

*متخصّص طرّاحی وب از موسّسۀ .Oxford Cert انگلستان؛ توسعه دهندۀ PC ،Android/IOS ،Full-Stack

*کارشناس معماری امنیت اطّلاعات از انجمن بین المللی اعتبار سنجی(I.A.F) و موسّسۀ eQual Assurance استرالیا

حسن خسروجردی

تخصص های بنده :

HTML - CSS - PHP - JavaScript - SEO -- PHP frameworks such as Laravel - JS frameworks and libraries such as JQuery & React & ReactNative  

logo-samandehi