نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1400/01/21

نبودن order by :

سلام در ویو order by نداریم سوال من اینکه چجوریه مرتب سازی کنیم مثلا براساس نام خانوادگی یک شخص ؟

 

logo-samandehilogo-anjoman-senfi