• 1401/11/08

spread operator در قسمت 145 :

با سلام و وقت بخیر

استاد در قسمت 145 برای تولید id و aria-controls یک تابع ایجاد کردید (tabProps)  و اون تابع رو با spread operator در هر تب پیاده کردید اما دلیل استفاده از spread operator رو متوجه نشدم حتی خروجی رو کنسول کردم با spread operator و بدون spread operator هیچ تفاوتی نداشت اما بدون spread operator خطا میگیره که دلیلش خطا رو متوجه نشدم.

1-چرا از spread operator استفاده شده ؟

2-وقتی در خروجی تفاوتی نداره چرا خطا میگیره؟

  • 1401/11/09
  • ساعت 22:26

سلام دوست من

به این خاطر هست که وقتی از spread operator استفاده میکنیم به آبجکت فعلی اضافه میکنه اما اگر spread operator نزاری سعی میکنه آبجکت جدید در آبجکت فعلی قرار بده

const obj1 = {
    firstName: "Younes"
};

const obj2 = {
    lastName: "Ghorbany"
};

const obj3 = {obj1,obj2};
console.log(obj3);
//{ obj1: { firstName: 'Younes' },obj2: { lastName: 'Ghorbany' } }

const obj4= {...obj1, ...obj2};
console.log(obj4);
//{ firstName: 'Younes', lastName: 'Ghorbany' }

logo-samandehilogo-anjoman-senfi