• 1402/01/05

پاک کردن کش بصورت دستی جهت مشاهده تغییرات با هر تغییر پروزه :

با سلام و احترام,

 زمانیکه در حالت پابلیش تغییری در فایلهای  css  یا  js  میدهم, و با دستور python manage.py collectstatic این تغییرات را در سمت سرور هم اعمال میکنم( داخل public_html هم این تغییرات ذخیره مشود), ولی با هر بار تغییر کاربر باید بصورت دستی کش گوشی خود را پاک کند تا این تغییرات در گوشی او نمایش داده شود.

داخل تنضیمات هم بدرستی فایل ها قرار داده ام ... 

STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS=[
    BASE_DIR/'static'
]
STATIC_ROOT= '/home/sanjaghs/public_html/static/'
MEDIA_URL = '/medias/'
MEDIA_ROOT= '/home/sanjaghs/public_html/medias/'

 

ممنونم.

 

 

 

  • 1402/01/06
  • ساعت 09:35

سلام دوست من

سال نو مبارک باشه

برای این کار بهتره از ساختار  versioning استفاده کنین

https://pypi.org/project/django-versioned-static/

https://stackoverflow.com/questions/9130555/django-static-files-versioning


logo-samandehilogo-anjoman-senfi