• 1402/12/02

ارث بری درس 11 :

سلام وقت بخیر در درس شماره یازه بخش دوم ارث بری وقتی کانستراکتور دوم رو که توی کد ها ارسال می کنم کامنت می کنم با ارور 33:15

Kotlin: None of the following functions can be called with the arguments supplied:  

public constructor Car() defined in Car

public constructor Car(model: String) defined in Car

public constructor Car(model: String, color: String, numberOfDoors: Int) defined in Car

مواجه می شم ممنون می شم راهنمایی بفرمایید

 

open class Car() {
  constructor(model: String, color: String, numberOfDoors: Int) : this() {
    this.model = model
    this.color = color
    this.numberOfDoors = numberOfDoors
  }

//  constructor(model: String, color: String) : this() {
//    this.model = model
//    this.color = color
//  }

   constructor(model: String) : this() {
   this.model = model
  }

  protected var model: String? = null
  var color: String? = null
  var numberOfDoors: Int? = null
}

class Benz() : Car()
{
  constructor(horsePower: Int) : this() {
    this.horsePower = horsePower
  }

  var horsePower: Int? = null
}


fun main() {
  var bmw = Car("i8", "black")


  println(bmw.numberOfDoors)

  var sls = Benz()
  println("------------")

}
 • 1402/12/04
 • ساعت 19:36

سلام خدمت شما دوست عزیز

شما در پروژه از این constructor استفاده کردین و به همین دلیل با خطا مواجه میشه


logo-samandehi