نحوه ی خواندن سورس کد(8 چیز که باید به خاطر بسپاریم)

نحوه ی خواندن سورس کد(8 چیز که باید به خاطر بسپاریم)

خواندن کد یک مهارت مورد نیاز به خصوص برای توسعه دهندگانی که در پایگاه کد موجود کار می کنند، می باشد و اگر شما با یک دیدگاه و ابزار های مناسب سراغ این کار بروید می تواند برای شما یک تجربه ی لذت بخش و آموزنده باشد بنابراین در این مقاله می خواهیم نحوه ی خواندن کد را بررسی کنیم.