قیمت این دوره: 200,000 60,000 تومان
 • مدرس دوره : محمد قاری
 • تعداد ویدیوها : 57 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 12:47:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/03/28
 فروش این دوره متوقف شده است .
آموزش اوراکل ( Oracle )

آموزش اوراکل ( Oracle )

دیتابیس oracle یک دیتابیس  مطرح در دنیاست که توسط خود شرکت oracle عرضه شده است .
در سال 1979 اولین نسخه از این دیتابیس وارد بازار شد و نسخه فعلی که به 19c شناخته میشود در سال 2019 عزضه شد و به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته است .
اوراکل یک سامانه ی مدیریت پایگاه داده ی  رابطه ای (relational) است که از دستورات و قوانین SQL پیروی میکند.

مدل این دیتابیس بصورت client و server است یعنی سرور بر روی درخواست هایی که از سمت کلاینت ارسال شده پردازش میکند و پاسخ را برای client ارسال میکند.

این دوره از مقدماتی تا پیشرفته می باشد


پیشنیاز دوره : 

 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

 

سطح دوره آموزش اوراکل 

مقدماتی

متوسط 

پیشرفته

 

5 جلسه اول دوره رایگان است .

 

این دوره در حال برگزاری است .
فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 12:47:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره آموزش اوراکل

00:04:00

 معرفی دوره آموزش Oracel

2
 • نصب Oracle و SQLDeveloper

00:17:00

 در این قسمت به نصب دیتابیس و SQLDeveloper پرداختیم .

3
 • اتصال به oracle از طریق SQLDeveloper

00:10:00

 در این قسمت به اتصال به oracle از طریق SQLDeveloper و انلاک کردن کاربر Hr پرداختیم .

4
 • بررسی اجمالی Hr و ساختار جداول

00:09:00

 در این قسمت بررسی اجمالی Hr و بازگشایی مجدد شِما HR و ساختار جداول پرداختیم .

5
 • SQL چیست

00:06:00

 در این قسمت به بررسی SQL پرداختیم .

6
 • بررسی دستور select و کامنت گذاری

00:12:00

 در این قسمت به بررسی ساختار دستور select و کامنت گذاری پرداختیم .

7
 • استفاده از عملیات ریاضی در دستور Select و افزودن نام مستعار(alias) به ستون ها

00:10:00

 در این قسمت به استفاده از عملیات ریاضی در دستور Select و افزودن نام مستعار(alias) به ستون ها پرداختیم .

8
 • کار با رشته ها در دستور select

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:11:00

 در این قسمت به بررسی کار با رشته ها در oracle و دستور select پرداختیم .

9
 • کار با Distinct در دستور select

00:11:00

 در این قسمت به بررسی کار با Distinct در oracle و دستور select پرداختیم .

10
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش اول

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:10:00

 در این قسمت به بررسی کار با با where و ایجاد شرط  در oracle و دستور select پرداختیم .

11
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش دوم

00:15:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  نقیض ، like و is پرداختیم .

12
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش سوم

00:11:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  in و  Between  پرداختیم .

13
 • کار با where و بررسی عملگرهای منطقی و دستور Order

00:21:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  AND و OR  و همچنین مرتب کردن داده ها با استفاده از دستور  ORDER BY پرداختیم .

14
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش اول

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:16:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Upper و Lower و  Initcap پرداختیم.

15
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش دوم

00:13:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Length و Concat و  Substr پرداختیم.

16
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش سوم

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Instr و Lpad و  Rpad پرداختیم.

17
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش چهارم

00:18:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع ROUND و TRUNC و  MOD پرداختیم.

18
 • کار با تاریخ و زمان در Oracle

00:22:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در اوراکل (بخش اول ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_CHAR برای تبدیل نوع تاریخ به رشته و فرمت دهی به خروجی تاریخ استفاده کردیم.

19
 • کار با اعداد در Oracle

00:13:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در oracle (بخش دوم ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_CHAR برای تبدیل نوع Number به رشته و فرمت دهی به خروجی اعداد استفاده کردیم.

20
 • تبدیل نوع داده character به Date و Number در اراکل

00:07:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در oracle (بخش سوم ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_DATE و TO_NUMBER برای تبدیل نوع CHARACTER به DATE و NUMBER و بر اساس فرمت کاراکتر استفاده کردیم.

21
 • کار با Multiple - row - functions در Oracle

00:21:00

 در این قسمت به بررسی multiple-row-function ها و توابع MIN - MAX - AVG و همچنین به بررسی تابع NVL که مربوط به Single- row-function ها هست پرداختیم

22
 • بررسی Group By و Having در دیتابیس اوراکل

00:15:00

 در این قسمت به ادامه بررسی multiple-row-function ها و توابع GROUP و HAVING و همچنین به بررسی تابع SUM پرداختیم

23
 • بررسی دستور FETCH و OFFSET در دیتابیس اوراکل

00:09:00

 در این قسمت به بررسی دستور FETCH و OFFSET پرداختیم

24
 • بررسی مفهوم کلید اصلی و کلید خارجی

00:16:00

 در این قسمت به بررسی مفهوم کلید اصلی (primary) و  کلید خارچی (foreign) پرداختیم

25
 • بررسی Cross Join در Oracle

00:14:00

 در این قسمت به بررسیCross Join   در دیتابیس اوراکل پرداختیم

26
 • بررسی Natural Join در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Natural Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

27
 • بررسی استفاده از Using در Join در Oracle

00:07:00

 در این قسمت به بررسی  استفاده از Using در  Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

28
 • بررسی استفاده از ON در Join در Oracle

00:20:00

 در این قسمت به بررسی  استفاده از ON در  Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

29
 • بررسی استفاده از LEFT|FULL|Right join در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Left Join و Full join و Right join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

30
 • بررسی Single-row SubQuery در Oracle

00:14:00

 در این قسمت به بررسی Single-row SubQuery   در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

31
 • بررسی Multiple-row SubQuery در Oracle

00:09:00

 در این قسمت به بررسی Multiple-row SubQuery   در دیتابیس اوراکل  و دستورات ANY و ALL و IN پرداختیم.

32
 • بررسی اطلاعات اولیه برای استفاده از دستورات Insert ، Update ، Delete در Oracle

00:09:00

 در این قسمت به بررسی موارد اولیه برای استفاده از دستورات Insert  ، Update ، Delete  پرداختیم.

33
 • بررسی افزودن اطلاعات به جداول در Oracle

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور Insert در دیتابیس oracle پرداختیم

34
 • بررسی ویرایش اطلاعات به جداول در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی دستور update در دیتابیس oracle پرداختیم

35
 • بررسی حذف اطلاعات به جداول در Oracle

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور delete و Truncate در دیتابیس oracle پرداختیم

36
 • بررسی مفهوم Transaction در Oracle

00:06:00

 در این قسمت به بررسی Transaction در دیتابیس oracle پرداختیم

37
 • بررسی دستورات Commit ، Rollback و SavePoint در Oracle

00:15:00

 در این قسمت به بررسیCommit ، Rollback و SavePoint در دیتابیس oracle پرداختیم

38
 • بررسی data type ها در Oracle - بخش اول

00:14:00

 در این قسمت به بررسی Varchar ، NVarchar و Number در دیتابیس oracle پرداختیم

39
 • بررسی data type ها در Oracle - بخش دوم

00:10:00

 در این قسمت به بررسی برخی دیگر از انواع داده در دیتابیس oracle پرداختیم

40
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش اول

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور Create Table  در دیتابیس oracle پرداختیم

41
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش دوم -ایجاد CONSTRAINT

00:27:00

 در این قسمت به بررسی افزودن CONSTRAINT به جداول  ( Column Level )  در دیتابیس oracle پرداختیم

42
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش سوم -ایجاد CONSTRAINT

00:08:00

 در این قسمت به بررسی افزودن CONSTRAINT به جداول  ( Table Level )  در دیتابیس oracle پرداختیم

43
 • بررسی Cascade و SetNull در رابطه ها

00:17:00

 در این قسمت به بررسی On delete Cascade و On delete set Null برای مدیریت رابطه ها  در دیتابیس oracle پرداختیم

44
 • بررسی افزودن ، ویرایش و حذف ستون های جداول

00:18:00

 در این قسمت به بررسی   افزودن ، ویرایش و حذف  ستون های جداول  در دیتابیس oracle پرداختیم

45
 • بررسی تغییر نام ستون های جداول و حذف جداول

00:13:00

 در این قسمت به بررسی تغییر نام جداول و ستون ها و حذف جداول در دیتابیس اوراکل پرداختیم

46
 • بررسی Dictionary-View ها در Oracle

00:08:00

در این قسمت به بررسی  Dictionary-View ها در Oracle پرداختیم.

47
 • بررسی Dictionary-View ها در Oracle بخش دوم

00:17:00

در این قسمت به بررسی  Dictionary-View ها در Oracle پرداختیم.

48
 • بررسی Sequence ها در Oracle - بخش اول

00:17:00

در این قسمت به بررسی  ایجاد و استفاده از Sequence ها در Oracle پرداختیم.

49
 • بررسی Sequence ها در Oracle - بخش دوم

00:25:00

در این قسمت به بررسی  بیشتر  Sequence ها در Oracle پرداختیم.

50
 • بررسی Index ها در Oracle - بخش اول

00:22:00

در  قسمت اول  به ایجاد و بررسی  Index ها در Oracle پرداختیم.

51
 • بررسی Index ها در Oracle - بخش دوم

00:10:00

در  قسمت دوم  به  بررسی برخی نکات مهم درمورد  Index ها در Oracle پرداختیم.

52
 • بررسی View ها در Oracle - بخش اول

00:10:00

 در این قسمت به بررسی  نحوه ساخت و استفاده از View ها در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

53
 • بررسی View ها در Oracle - بخش دوم

00:14:00

 در این قسمت به بررسی  نحوه ساخت و استفاده از View ها (بخش دوم) در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

54
 • بررسی Substitution ها در Oracle

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  Substitution در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

55
 • بررسی SubQuery ها در Oracle

00:14:00

بررسی  SubQuery ها در Oracle 

56
 • بررسی Trigger ها در اوراکل - بخش اول

00:09:00

در این قسمت به بررسی و معرفی تریگر ها در Oracle پرداختیم

57
 • بررسی Trigger ها در اوراکل - بخش اول

00:12:00

در این قسمت به بررسی تریگر های Statement-Level پرداختیم


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .