دوره حضوری و آنلاین آموزش پایگاه داده SQL Server 2022

پایگاه داده مجموعــه‌ای سیستماتیک از داده‌ها که انواع مختلفی دارد. داده ها به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که اطلاعات تفکیک شده در جداول را نگهداری می کند. این داده ها با ساختارهایی از ردیف و ستون‌ در جداول، مدل‌سازی شده اند. تنظیم داده‌ها به این صورت باعث می شوند تا به راحتی داده های ذخیره شده, قابل دسترسی، کنترل، بازنگری، به روز رسانی، مدیریت و سازماندهی باشند. هر سایت و هر سازمانی نیازمند ذخیره و بازیابی داده هااست.

ما در برنامه نویسان شما را با این دنیای جذاب آشنا می کنیم.

قیمت این دوره: 200,000 تومان
 • مدرس دوره : محمد قاری
 • تعداد ویدیوها : 57 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 12:47:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/03/28
 فروش این دوره متوقف شده است .
آموزش اوراکل ( Oracle )

آموزش اوراکل ( Oracle )

دیتابیس oracle یک دیتابیس  مطرح در دنیاست که توسط خود شرکت oracle عرضه شده است .
در سال 1979 اولین نسخه از این دیتابیس وارد بازار شد و نسخه فعلی که به 19c شناخته میشود در سال 2019 عزضه شد و به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته است .
اوراکل یک سامانه ی مدیریت پایگاه داده ی  رابطه ای (relational) است که از دستورات و قوانین SQL پیروی میکند.

مدل این دیتابیس بصورت client و server است یعنی سرور بر روی درخواست هایی که از سمت کلاینت ارسال شده پردازش میکند و پاسخ را برای client ارسال میکند.

این دوره از مقدماتی تا پیشرفته می باشد


پیشنیاز دوره : 

 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

 

سطح دوره آموزش اوراکل 

مقدماتی

متوسط 

پیشرفته

 

5 جلسه اول دوره رایگان است .

 

این دوره در حال برگزاری است .
فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 12:47:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره آموزش اوراکل

00:04:00

 معرفی دوره آموزش Oracel

2
 • نصب Oracle و SQLDeveloper

00:17:00

 در این قسمت به نصب دیتابیس و SQLDeveloper پرداختیم .

3
 • اتصال به oracle از طریق SQLDeveloper

00:10:00

 در این قسمت به اتصال به oracle از طریق SQLDeveloper و انلاک کردن کاربر Hr پرداختیم .

4
 • بررسی اجمالی Hr و ساختار جداول

00:09:00

 در این قسمت بررسی اجمالی Hr و بازگشایی مجدد شِما HR و ساختار جداول پرداختیم .

5
 • SQL چیست

00:06:00

 در این قسمت به بررسی SQL پرداختیم .

6
 • بررسی دستور select و کامنت گذاری

00:12:00

 در این قسمت به بررسی ساختار دستور select و کامنت گذاری پرداختیم .

7
 • استفاده از عملیات ریاضی در دستور Select و افزودن نام مستعار(alias) به ستون ها

00:10:00

 در این قسمت به استفاده از عملیات ریاضی در دستور Select و افزودن نام مستعار(alias) به ستون ها پرداختیم .

8
 • کار با رشته ها در دستور select

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:11:00

 در این قسمت به بررسی کار با رشته ها در oracle و دستور select پرداختیم .

9
 • کار با Distinct در دستور select

00:11:00

 در این قسمت به بررسی کار با Distinct در oracle و دستور select پرداختیم .

10
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش اول

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:10:00

 در این قسمت به بررسی کار با با where و ایجاد شرط  در oracle و دستور select پرداختیم .

11
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش دوم

00:15:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  نقیض ، like و is پرداختیم .

12
 • کار با where و ایجاد شرط در دستور select -بخش سوم

00:11:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  in و  Between  پرداختیم .

13
 • کار با where و بررسی عملگرهای منطقی و دستور Order

00:21:00

 در این قسمت به بررسی عملگر های  AND و OR  و همچنین مرتب کردن داده ها با استفاده از دستور  ORDER BY پرداختیم .

14
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش اول

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:16:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Upper و Lower و  Initcap پرداختیم.

15
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش دوم

00:13:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Length و Concat و  Substr پرداختیم.

16
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش سوم

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع Instr و Lpad و  Rpad پرداختیم.

17
 • کار با Single - row - functions در Oracle - بخش چهارم

00:18:00

 در این قسمت به بررسی Single - row - functions و توابع ROUND و TRUNC و  MOD پرداختیم.

18
 • کار با تاریخ و زمان در Oracle

00:22:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در اوراکل (بخش اول ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_CHAR برای تبدیل نوع تاریخ به رشته و فرمت دهی به خروجی تاریخ استفاده کردیم.

19
 • کار با اعداد در Oracle

00:13:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در oracle (بخش دوم ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_CHAR برای تبدیل نوع Number به رشته و فرمت دهی به خروجی اعداد استفاده کردیم.

20
 • تبدیل نوع داده character به Date و Number در اراکل

00:07:00

 در این قسمت به بررسی Convertion ها در oracle (بخش سوم ) که درواقع بخشی ای Single - row - function ها هست پرداختیم و از تابع TO_DATE و TO_NUMBER برای تبدیل نوع CHARACTER به DATE و NUMBER و بر اساس فرمت کاراکتر استفاده کردیم.

21
 • کار با Multiple - row - functions در Oracle

00:21:00

 در این قسمت به بررسی multiple-row-function ها و توابع MIN - MAX - AVG و همچنین به بررسی تابع NVL که مربوط به Single- row-function ها هست پرداختیم

22
 • بررسی Group By و Having در دیتابیس اوراکل

00:15:00

 در این قسمت به ادامه بررسی multiple-row-function ها و توابع GROUP و HAVING و همچنین به بررسی تابع SUM پرداختیم

23
 • بررسی دستور FETCH و OFFSET در دیتابیس اوراکل

00:09:00

 در این قسمت به بررسی دستور FETCH و OFFSET پرداختیم

24
 • بررسی مفهوم کلید اصلی و کلید خارجی

00:16:00

 در این قسمت به بررسی مفهوم کلید اصلی (primary) و  کلید خارچی (foreign) پرداختیم

25
 • بررسی Cross Join در Oracle

00:14:00

 در این قسمت به بررسیCross Join   در دیتابیس اوراکل پرداختیم

26
 • بررسی Natural Join در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Natural Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

27
 • بررسی استفاده از Using در Join در Oracle

00:07:00

 در این قسمت به بررسی  استفاده از Using در  Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

28
 • بررسی استفاده از ON در Join در Oracle

00:20:00

 در این قسمت به بررسی  استفاده از ON در  Join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

29
 • بررسی استفاده از LEFT|FULL|Right join در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی Left Join و Full join و Right join در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

30
 • بررسی Single-row SubQuery در Oracle

00:14:00

 در این قسمت به بررسی Single-row SubQuery   در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

31
 • بررسی Multiple-row SubQuery در Oracle

00:09:00

 در این قسمت به بررسی Multiple-row SubQuery   در دیتابیس اوراکل  و دستورات ANY و ALL و IN پرداختیم.

32
 • بررسی اطلاعات اولیه برای استفاده از دستورات Insert ، Update ، Delete در Oracle

00:09:00

 در این قسمت به بررسی موارد اولیه برای استفاده از دستورات Insert  ، Update ، Delete  پرداختیم.

33
 • بررسی افزودن اطلاعات به جداول در Oracle

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور Insert در دیتابیس oracle پرداختیم

34
 • بررسی ویرایش اطلاعات به جداول در Oracle

00:12:00

 در این قسمت به بررسی دستور update در دیتابیس oracle پرداختیم

35
 • بررسی حذف اطلاعات به جداول در Oracle

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور delete و Truncate در دیتابیس oracle پرداختیم

36
 • بررسی مفهوم Transaction در Oracle

00:06:00

 در این قسمت به بررسی Transaction در دیتابیس oracle پرداختیم

37
 • بررسی دستورات Commit ، Rollback و SavePoint در Oracle

00:15:00

 در این قسمت به بررسیCommit ، Rollback و SavePoint در دیتابیس oracle پرداختیم

38
 • بررسی data type ها در Oracle - بخش اول

00:14:00

 در این قسمت به بررسی Varchar ، NVarchar و Number در دیتابیس oracle پرداختیم

39
 • بررسی data type ها در Oracle - بخش دوم

00:10:00

 در این قسمت به بررسی برخی دیگر از انواع داده در دیتابیس oracle پرداختیم

40
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش اول

00:16:00

 در این قسمت به بررسی دستور Create Table  در دیتابیس oracle پرداختیم

41
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش دوم -ایجاد CONSTRAINT

00:27:00

 در این قسمت به بررسی افزودن CONSTRAINT به جداول  ( Column Level )  در دیتابیس oracle پرداختیم

42
 • بررسی ایجاد جدول در Oracle - بخش سوم -ایجاد CONSTRAINT

00:08:00

 در این قسمت به بررسی افزودن CONSTRAINT به جداول  ( Table Level )  در دیتابیس oracle پرداختیم

43
 • بررسی Cascade و SetNull در رابطه ها

00:17:00

 در این قسمت به بررسی On delete Cascade و On delete set Null برای مدیریت رابطه ها  در دیتابیس oracle پرداختیم

44
 • بررسی افزودن ، ویرایش و حذف ستون های جداول

00:18:00

 در این قسمت به بررسی   افزودن ، ویرایش و حذف  ستون های جداول  در دیتابیس oracle پرداختیم

45
 • بررسی تغییر نام ستون های جداول و حذف جداول

00:13:00

 در این قسمت به بررسی تغییر نام جداول و ستون ها و حذف جداول در دیتابیس اوراکل پرداختیم

46
 • بررسی Dictionary-View ها در Oracle

00:08:00

در این قسمت به بررسی  Dictionary-View ها در Oracle پرداختیم.

47
 • بررسی Dictionary-View ها در Oracle بخش دوم

00:17:00

در این قسمت به بررسی  Dictionary-View ها در Oracle پرداختیم.

48
 • بررسی Sequence ها در Oracle - بخش اول

00:17:00

در این قسمت به بررسی  ایجاد و استفاده از Sequence ها در Oracle پرداختیم.

49
 • بررسی Sequence ها در Oracle - بخش دوم

00:25:00

در این قسمت به بررسی  بیشتر  Sequence ها در Oracle پرداختیم.

50
 • بررسی Index ها در Oracle - بخش اول

00:22:00

در  قسمت اول  به ایجاد و بررسی  Index ها در Oracle پرداختیم.

51
 • بررسی Index ها در Oracle - بخش دوم

00:10:00

در  قسمت دوم  به  بررسی برخی نکات مهم درمورد  Index ها در Oracle پرداختیم.

52
 • بررسی View ها در Oracle - بخش اول

00:10:00

 در این قسمت به بررسی  نحوه ساخت و استفاده از View ها در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

53
 • بررسی View ها در Oracle - بخش دوم

00:14:00

 در این قسمت به بررسی  نحوه ساخت و استفاده از View ها (بخش دوم) در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

54
 • بررسی Substitution ها در Oracle

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  Substitution در دیتابیس اوراکل پرداختیم.

55
 • بررسی SubQuery ها در Oracle

00:14:00

بررسی  SubQuery ها در Oracle 

56
 • بررسی Trigger ها در اوراکل - بخش اول

00:09:00

در این قسمت به بررسی و معرفی تریگر ها در Oracle پرداختیم

57
 • بررسی Trigger ها در اوراکل - بخش اول

00:12:00

در این قسمت به بررسی تریگر های Statement-Level پرداختیم


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .