دوره حضوری و آنلاین آموزش پایگاه داده SQL Server 2022

پایگاه داده مجموعــه‌ای سیستماتیک از داده‌ها که انواع مختلفی دارد. داده ها به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که اطلاعات تفکیک شده در جداول را نگهداری می کند. این داده ها با ساختارهایی از ردیف و ستون‌ در جداول، مدل‌سازی شده اند. تنظیم داده‌ها به این صورت باعث می شوند تا به راحتی داده های ذخیره شده, قابل دسترسی، کنترل، بازنگری، به روز رسانی، مدیریت و سازماندهی باشند. هر سایت و هر سازمانی نیازمند ذخیره و بازیابی داده هااست.

ما در برنامه نویسان شما را با این دنیای جذاب آشنا می کنیم.

قیمت این دوره: 300,000 تومان
 • مدرس دوره : محمد قاری
 • تعداد ویدیوها : 64 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 15:19:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/12/26
 فروش این دوره متوقف شده است .
آموزش MongoDB

آموزش MongoDB

پایگاه داده های NoSql ، پایگاه داده های غیر رابطه ای و توزیع شده هستند که برای نگهداری داده نیاز به ساختار جدول ندارند. 
حداقل به 2 دلیل مهم این نوع پایگاه داده ها کاربرد زیادی دارند. اول اینکه ضعف های پایگاه داده های رابطه ای را بر طرف کردند و دوم اینکه پایگاه داده های رابطه ای جواب گوی نظام محاسباتی فعلی دنیا نیستند که در یک لحظه میلیون ها نفر میخواهند به پایگاه داده ای از تصاویر، فیلم و متن دسترسی داشته باشند.
دیتابیس مانگو دی بی یک پایگاه داده قوی , منعطف و مقیاس پذیر است. این پایگاه داده خیلی از ویژگی های پایگاه داده های رابطه ای مثل ایندکس گذاری و دامنه ی پرس و جوها و ذخیره سازی را دارا می باشد. 

-- برخی ویژگی های MongoDB عبارتند از: 
- مهمترین دیتابیس Document Base
- دارای یک زبان غنی کوئری نویسی 
- مناسب برای برنامه نویسی شی گرا 
- استفاده ازAggregation Framework  برای تحلیل‌های مشابه عملیاتGROUP BY  در SQL
- دارای MapReduce  برای تجزیه و تحلیل‌های پیچیده
- دارای Replication همراه با قابلیت Failover
- ایندکس گذاری
- ثبات بالا برای کار با داده های زیاد و پراکنده
- مقیاس ‌پذیری به همراه  Sharding و Partitioning
 

6 قسمت ابتدایی دوره  و همچنین قسمت 43 و 52 و 59 رایگان میباشد 
فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 15:19:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:08:00

معرفی دوره

2
 • بررسی ساختار MongoDB

00:08:00

 در این قسمت به بررسی ساختار دیتابیس Mongo DB پرداختیم.

3
 • بررسی JSON و BSON

00:12:00

 در این قسمت به بررسی  JSON و BSON پرداختیم.

4
 • نصب MongoDB بر روی سیستم

00:08:00

 در این قسمت به نصب مانگو برروی سیستم  پرداختیم.

5
 • بررسی برخی تنظیمات در MongoDB

00:17:00

 در این قسمت به بررسی dbPath و logPath و همچنین خواندن تنظیمات اجرای MongoDB در فایل Config و اجرای سرویس مانگو در Background  پرداختیم.

6
 • بررسی نمایش ، افزودن و حذف دیتابیس و کالکشن در MongoDB

00:18:00

 در این قسمت به بررسی  دستورات اولیه و  نمایش ، افزودن و حذف دیتابیس و کالکشن پرداختیم.

7
 • بررسی افزودن سند در MongoDB - بخش اول

00:17:00

 در این قسمت به بررسی  دستور Insert در دیتابیس مانگو پرداختیم.

8
 • بررسی افزودن سند در MongoDB - بخش دوم

00:11:00

در این قسمت به بررسی  دستور InsertOne و InsertMany در دیتابیس مانگو پرداختیم.

9
 • بررسی داده ها در MongoDB

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:13:00

 در این قسمت به بررسی  برخی انواع داده و ایجاد سند با استفاده از داده های مختلف در مانگو پرداختیم.

10
 • بررسی Ordered در MongoDB

00:15:00

 در این قسمت به بررسی آیتم Ordered در نتظیمات InsertMany در مانگو پرداختیم.

11
 • بررسی WriteConcern در MongoDB

00:17:00

 در این قسمت به بررسی آیتم WriteConcern در نتظیمات دیتابیس مانگو پرداختیم.

12
 • بررسی رابط های گرافیکی در MongoDB

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:14:00

 در این قسمت به نصب و بررسی  رابط های گرافیکی Compass دیتابیس مانگو پرداختیم.

13
 • بررسی رابط های گرافیکی در MongoDB - بخش دوم

00:18:00

 در این قسمت به نصب و بررسی  رابط گرافیکی Studio 3T دیتابیس مانگو پرداختیم.

14
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش اول

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  افزودن دیتا های آموزشی و سپس بررسی ایجاد query  برای بدست آوردن داده های متناسب (Equality Query)  دیتابیس مانگو پرداختیم.

15
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش دوم

00:16:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های eq ، $gt ، $gte ، $lt و lte$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

16
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش سوم

00:20:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  ne$ و in$ و nin$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

17
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش چهارم

00:12:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  and$ و or$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

18
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش پنجم

00:14:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  not$ و nor$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

19
 • دستور FindOne در MongoDB

00:11:00

 در این قسمت به بررسی  نوع داده Array برای ایجاد Query ها و دستور FindOne در  مانگو دی بی پرداختیم.

20
 • عملگر های (all$ و size$ )

00:10:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های all$ و size$  رای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

21
 • بررسی سند های تو در تو در MongoDB

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  سند های تودرتو  در  مانگو دی بی پرداختیم.

22
 • بررسی عملگر های Query (یعنی elemMatch$)

00:17:00

 در این قسمت به بررسی عملگر elemMatch در  مانگو دی بی پرداختیم.

23
 • بررسی عملگر های Query (یعنی Exists$ و Type$)

00:14:00

 در این قسمت به بررسی عملگر Exists و Type در  مانگو دی بی پرداختیم.

24
 • Field Filtering در مانگو دی بی

00:14:00

در این قسمت به بررسی field Filtering (فیلد فیلترینگ) در دیتابیس Mongo خواهیم پرداخت

25
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش اول

00:26:00

در این قسمت به بررسی ویرایش اسناد در دیتابیس مانگو پرداختیم و با عملگر set$ آشنا شدیم

26
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش دوم

00:11:30

در این قسمت به بررسی عملگر unset$ پرداختیم

 

27
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش سوم

00:09:00

در این قسمت به بررسی عملگر rename$ پرداختیم

28
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش چهارم

00:12:00

در این قسمت به بررسی عملگر $ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

29
 • ویرایش اسناد در MongoDB (عملگر push)

00:12:00

در این قسمت به بررسی عملگر Push$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

30
 • ویرایش اسناد در MongoDB (Modifiers)

00:18:30

در این قسمت به بررسی  عملگرهای each$ ، $sort ، $slice و position$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

 

31
 • ویرایش اسناد در MongoDB (AddToSet)

00:07:30

در این قسمت به بررسی  عملگرهای addToSet$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

32
 • ویرایش اسناد در MongoDB (pop,pull,pullAll)

00:17:00

در این قسمت به بررسی  عملگرهای pull ، $pop و pullAll$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

33
 • ویرایش اسناد در MongoDB (min,max,inc,mul)

00:14:00

در این قسمت به بررسی  عملگرهای min, و max و inc و mul و نحوه استفاده از آن پرداختیم

34
 • ویرایش اسناد در MongoDB (ReplaceOne)

00:10:00

در این قسمت به بررسی  ReplaceOne و نحوه استفاده از آن پرداختیم

35
 • حذف اسناد در MongoDB (remove)

00:10:30

حذف اسناد در MongoDB (remove) 

36
 • حذف اسناد در MongoDB (deleteOne,deleteMany)

00:09:00

حذف اسناد در MongoDB (deleteOne,deleteMany)

37
 • حذف در Database و Collection در MongoDB

00:10:00

در این قسمت به حذف در Database و Collection در  MongoDB پرداختیم

38
 • بررسی Cursor

00:21:30

بررسی Cursor

39
 • شروع کار با Aggregation

00:20:00

در این قسمت به بررسی موارد ابتدایی و توضیحات Aggregation  در مانگو   پرداختیم

40
 • بررسی match$ در مانگو (Aggregation)

00:14:00

در این قسمت به بررسی عملگر Match برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

41
 • بررسی group$ در مانگو (Aggregation)

00:21:00

در این قسمت به بررسی عملگر group برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

42
 • بررسی count$ در مانگو (Aggregation)

00:08:00

در این قسمت به بررسی عملگر count برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

43
 • بررسی sort$ در مانگو (Aggregation)

00:14:00

در این قسمت به بررسی عملگر Sort برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

44
 • بررسی project$ در مانگو (Aggregation)

00:19:00

در این قسمت به بررسی عملگر Project برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

45
 • بررسی limit$ در مانگو (Aggregation)

00:13:00

بررسی limit$ در مانگو (Aggregation)

46
 • بررسی unwind$ در مانگو (Aggregation)

00:08:00

بررسی unwind$ در مانگو (Aggregation)

47
 • بررسی عملگر های accumulatorدر مانگو (Aggregation)

00:12:00

بررسی عملگر های accumulator مثل Count$ , $Sum و AVG$ پرداختیم

48
 • بررسی عملگر های accumulatorدر مانگو (Aggregation)

00:12:00

بررسی عملگر های accumulator مثل  Min$ , $Max , $First ,$Last  پرداختیم

49
 • بررسی عملگرهای Type,Multiply در مانگو(Aggregation)

00:09:00

بررسی عملگر های  Type$ , $Multiply  در مانگو (Aggregation)

50
 • آشنایی با ایندکس ها

00:09:30

در این قسمت به بررسی ایندکس ها در MongoDb پرداختیم

51
 • ساخت ایندکس ها

00:15:00

در این قسمت به ساخت ایندکس ها در MongoDB پرداختیم

52
 • بررسی PartialFilter در ایندکس ها

00:15:30

در این قسمت به بررسی یکی از تنظیمات index  ها یعنی PartialFilterExpression پرداختیم

53
 • بررسی دسترسی ها در MongoDB

00:13:00

در این قسمت به بررسی نکات اولیه مدریت دسترسی کاربران در مانگودی بی پرداختیم

54
 • ایجاد کاربر در MongoDB

00:14:00

ایجاد کاربر در MongoDB

55
 • بررسی مدریت دسترسی کاربران

00:36:00

در این قسمت به بررسی نحوه مدیریت دسترسی های کاربران در دیتابیس مانگو دی بی پرداختیم

56
 • بررسی mongoExport

00:07:00

در این قسمت به بررسی mongo Export که یکی از ابزار های مانگو میباشد پرداختیم

57
 • بررسی mongoImport

00:10:00

در این قسمت به بررسی وارد کردن داده ها به دیتابیس Mongo پرداختیم

58
 • backup گرفتن از دیتابیس

00:11:00

backup گرفتن از دیتابیس

59
 • Restore دیتابیس

00:07:00

در این قسمت به بازیابی دیتابیس پرداختیم

60
 • بررسی رابطه ها در mongoDB

00:24:00

در این قسمت به بررسی ابتدایی رابطه ها و بررسی انواع رابطه ها در MongoDB  پرداختیم

61
 • بررسی نحوه ایجاد روابط یک به یک در mongodb

00:23:00

در این قسمت به بررسی  نحوه ایجاد روابط یک به یک در مانگو دی بی پرداختیم 

62
 • بررسی نحوه ایجاد روابط یک به چند در mongodb

00:20:00

در این قسمت به بررسی نحوه ایجاد و استفاده از روابط یک به چند در مانگو دی بی پرداختیم

63
 • بررسی رابطه چند به چند در Mongo

00:26:00

در این قسمت به بررسی رابطه Many To Many در دیتابیس مانگو پرداختیم

64
 • کار با RegEX در MongoDB

00:16:00

در این قسمت به بررسی عملگر regex$ در دیتابیس مانگو پرداختیم


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .