قیمت این دوره: 300,000 90,000 تومان
 • مدرس دوره : محمد قاری
 • تعداد ویدیوها : 64 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 15:19:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/12/26
 فروش این دوره متوقف شده است .
آموزش MongoDB

آموزش MongoDB

پایگاه داده های NoSql ، پایگاه داده های غیر رابطه ای و توزیع شده هستند که برای نگهداری داده نیاز به ساختار جدول ندارند. 
حداقل به 2 دلیل مهم این نوع پایگاه داده ها کاربرد زیادی دارند. اول اینکه ضعف های پایگاه داده های رابطه ای را بر طرف کردند و دوم اینکه پایگاه داده های رابطه ای جواب گوی نظام محاسباتی فعلی دنیا نیستند که در یک لحظه میلیون ها نفر میخواهند به پایگاه داده ای از تصاویر، فیلم و متن دسترسی داشته باشند.
دیتابیس مانگو دی بی یک پایگاه داده قوی , منعطف و مقیاس پذیر است. این پایگاه داده خیلی از ویژگی های پایگاه داده های رابطه ای مثل ایندکس گذاری و دامنه ی پرس و جوها و ذخیره سازی را دارا می باشد. 

-- برخی ویژگی های MongoDB عبارتند از: 
- مهمترین دیتابیس Document Base
- دارای یک زبان غنی کوئری نویسی 
- مناسب برای برنامه نویسی شی گرا 
- استفاده ازAggregation Framework  برای تحلیل‌های مشابه عملیاتGROUP BY  در SQL
- دارای MapReduce  برای تجزیه و تحلیل‌های پیچیده
- دارای Replication همراه با قابلیت Failover
- ایندکس گذاری
- ثبات بالا برای کار با داده های زیاد و پراکنده
- مقیاس ‌پذیری به همراه  Sharding و Partitioning
 

6 قسمت ابتدایی دوره  و همچنین قسمت 43 و 52 و 59 رایگان میباشد 
فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 15:19:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:08:00

معرفی دوره

2
 • بررسی ساختار MongoDB

00:08:00

 در این قسمت به بررسی ساختار دیتابیس Mongo DB پرداختیم.

3
 • بررسی JSON و BSON

00:12:00

 در این قسمت به بررسی  JSON و BSON پرداختیم.

4
 • نصب MongoDB بر روی سیستم

00:08:00

 در این قسمت به نصب مانگو برروی سیستم  پرداختیم.

5
 • بررسی برخی تنظیمات در MongoDB

00:17:00

 در این قسمت به بررسی dbPath و logPath و همچنین خواندن تنظیمات اجرای MongoDB در فایل Config و اجرای سرویس مانگو در Background  پرداختیم.

6
 • بررسی نمایش ، افزودن و حذف دیتابیس و کالکشن در MongoDB

00:18:00

 در این قسمت به بررسی  دستورات اولیه و  نمایش ، افزودن و حذف دیتابیس و کالکشن پرداختیم.

7
 • بررسی افزودن سند در MongoDB - بخش اول

00:17:00

 در این قسمت به بررسی  دستور Insert در دیتابیس مانگو پرداختیم.

8
 • بررسی افزودن سند در MongoDB - بخش دوم

00:11:00

در این قسمت به بررسی  دستور InsertOne و InsertMany در دیتابیس مانگو پرداختیم.

9
 • بررسی داده ها در MongoDB

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:13:00

 در این قسمت به بررسی  برخی انواع داده و ایجاد سند با استفاده از داده های مختلف در مانگو پرداختیم.

10
 • بررسی Ordered در MongoDB

00:15:00

 در این قسمت به بررسی آیتم Ordered در نتظیمات InsertMany در مانگو پرداختیم.

11
 • بررسی WriteConcern در MongoDB

00:17:00

 در این قسمت به بررسی آیتم WriteConcern در نتظیمات دیتابیس مانگو پرداختیم.

12
 • بررسی رابط های گرافیکی در MongoDB

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:14:00

 در این قسمت به نصب و بررسی  رابط های گرافیکی Compass دیتابیس مانگو پرداختیم.

13
 • بررسی رابط های گرافیکی در MongoDB - بخش دوم

00:18:00

 در این قسمت به نصب و بررسی  رابط گرافیکی Studio 3T دیتابیس مانگو پرداختیم.

14
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش اول

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  افزودن دیتا های آموزشی و سپس بررسی ایجاد query  برای بدست آوردن داده های متناسب (Equality Query)  دیتابیس مانگو پرداختیم.

15
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش دوم

00:16:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های eq ، $gt ، $gte ، $lt و lte$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

16
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش سوم

00:20:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  ne$ و in$ و nin$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

17
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش چهارم

00:12:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  and$ و or$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

18
 • بررسی ایجاد Query ها در MongoDB - بخش پنجم

00:14:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های  not$ و nor$ برای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

19
 • دستور FindOne در MongoDB

00:11:00

 در این قسمت به بررسی  نوع داده Array برای ایجاد Query ها و دستور FindOne در  مانگو دی بی پرداختیم.

20
 • عملگر های (all$ و size$ )

00:10:00

 در این قسمت به بررسی  عملگر های all$ و size$  رای ایجاد Query ها در  مانگو دی بی پرداختیم.

21
 • بررسی سند های تو در تو در MongoDB

00:15:00

 در این قسمت به بررسی  سند های تودرتو  در  مانگو دی بی پرداختیم.

22
 • بررسی عملگر های Query (یعنی elemMatch$)

00:17:00

 در این قسمت به بررسی عملگر elemMatch در  مانگو دی بی پرداختیم.

23
 • بررسی عملگر های Query (یعنی Exists$ و Type$)

00:14:00

 در این قسمت به بررسی عملگر Exists و Type در  مانگو دی بی پرداختیم.

24
 • Field Filtering در مانگو دی بی

00:14:00

در این قسمت به بررسی field Filtering (فیلد فیلترینگ) در دیتابیس Mongo خواهیم پرداخت

25
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش اول

00:26:00

در این قسمت به بررسی ویرایش اسناد در دیتابیس مانگو پرداختیم و با عملگر set$ آشنا شدیم

26
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش دوم

00:11:30

در این قسمت به بررسی عملگر unset$ پرداختیم

 

27
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش سوم

00:09:00

در این قسمت به بررسی عملگر rename$ پرداختیم

28
 • ویرایش اسناد در MongoDB - بخش چهارم

00:12:00

در این قسمت به بررسی عملگر $ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

29
 • ویرایش اسناد در MongoDB (عملگر push)

00:12:00

در این قسمت به بررسی عملگر Push$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

30
 • ویرایش اسناد در MongoDB (Modifiers)

00:18:30

در این قسمت به بررسی  عملگرهای each$ ، $sort ، $slice و position$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

 

31
 • ویرایش اسناد در MongoDB (AddToSet)

00:07:30

در این قسمت به بررسی  عملگرهای addToSet$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

32
 • ویرایش اسناد در MongoDB (pop,pull,pullAll)

00:17:00

در این قسمت به بررسی  عملگرهای pull ، $pop و pullAll$ و نحوه استفاده از آن پرداختیم

33
 • ویرایش اسناد در MongoDB (min,max,inc,mul)

00:14:00

در این قسمت به بررسی  عملگرهای min, و max و inc و mul و نحوه استفاده از آن پرداختیم

34
 • ویرایش اسناد در MongoDB (ReplaceOne)

00:10:00

در این قسمت به بررسی  ReplaceOne و نحوه استفاده از آن پرداختیم

35
 • حذف اسناد در MongoDB (remove)

00:10:30

حذف اسناد در MongoDB (remove) 

36
 • حذف اسناد در MongoDB (deleteOne,deleteMany)

00:09:00

حذف اسناد در MongoDB (deleteOne,deleteMany)

37
 • حذف در Database و Collection در MongoDB

00:10:00

در این قسمت به حذف در Database و Collection در  MongoDB پرداختیم

38
 • بررسی Cursor

00:21:30

بررسی Cursor

39
 • شروع کار با Aggregation

00:20:00

در این قسمت به بررسی موارد ابتدایی و توضیحات Aggregation  در مانگو   پرداختیم

40
 • بررسی match$ در مانگو (Aggregation)

00:14:00

در این قسمت به بررسی عملگر Match برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

41
 • بررسی group$ در مانگو (Aggregation)

00:21:00

در این قسمت به بررسی عملگر group برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

42
 • بررسی count$ در مانگو (Aggregation)

00:08:00

در این قسمت به بررسی عملگر count برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

43
 • بررسی sort$ در مانگو (Aggregation)

00:14:00

در این قسمت به بررسی عملگر Sort برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

44
 • بررسی project$ در مانگو (Aggregation)

00:19:00

در این قسمت به بررسی عملگر Project برای استفاده از Aggregate در MongoDB پرداختیم

45
 • بررسی limit$ در مانگو (Aggregation)

00:13:00

بررسی limit$ در مانگو (Aggregation)

46
 • بررسی unwind$ در مانگو (Aggregation)

00:08:00

بررسی unwind$ در مانگو (Aggregation)

47
 • بررسی عملگر های accumulatorدر مانگو (Aggregation)

00:12:00

بررسی عملگر های accumulator مثل Count$ , $Sum و AVG$ پرداختیم

48
 • بررسی عملگر های accumulatorدر مانگو (Aggregation)

00:12:00

بررسی عملگر های accumulator مثل  Min$ , $Max , $First ,$Last  پرداختیم

49
 • بررسی عملگرهای Type,Multiply در مانگو(Aggregation)

00:09:00

بررسی عملگر های  Type$ , $Multiply  در مانگو (Aggregation)

50
 • آشنایی با ایندکس ها

00:09:30

در این قسمت به بررسی ایندکس ها در MongoDb پرداختیم

51
 • ساخت ایندکس ها

00:15:00

در این قسمت به ساخت ایندکس ها در MongoDB پرداختیم

52
 • بررسی PartialFilter در ایندکس ها

00:15:30

در این قسمت به بررسی یکی از تنظیمات index  ها یعنی PartialFilterExpression پرداختیم

53
 • بررسی دسترسی ها در MongoDB

00:13:00

در این قسمت به بررسی نکات اولیه مدریت دسترسی کاربران در مانگودی بی پرداختیم

54
 • ایجاد کاربر در MongoDB

00:14:00

ایجاد کاربر در MongoDB

55
 • بررسی مدریت دسترسی کاربران

00:36:00

در این قسمت به بررسی نحوه مدیریت دسترسی های کاربران در دیتابیس مانگو دی بی پرداختیم

56
 • بررسی mongoExport

00:07:00

در این قسمت به بررسی mongo Export که یکی از ابزار های مانگو میباشد پرداختیم

57
 • بررسی mongoImport

00:10:00

در این قسمت به بررسی وارد کردن داده ها به دیتابیس Mongo پرداختیم

58
 • backup گرفتن از دیتابیس

00:11:00

backup گرفتن از دیتابیس

59
 • Restore دیتابیس

00:07:00

در این قسمت به بازیابی دیتابیس پرداختیم

60
 • بررسی رابطه ها در mongoDB

00:24:00

در این قسمت به بررسی ابتدایی رابطه ها و بررسی انواع رابطه ها در MongoDB  پرداختیم

61
 • بررسی نحوه ایجاد روابط یک به یک در mongodb

00:23:00

در این قسمت به بررسی  نحوه ایجاد روابط یک به یک در مانگو دی بی پرداختیم 

62
 • بررسی نحوه ایجاد روابط یک به چند در mongodb

00:20:00

در این قسمت به بررسی نحوه ایجاد و استفاده از روابط یک به چند در مانگو دی بی پرداختیم

63
 • بررسی رابطه چند به چند در Mongo

00:26:00

در این قسمت به بررسی رابطه Many To Many در دیتابیس مانگو پرداختیم

64
 • کار با RegEX در MongoDB

00:16:00

در این قسمت به بررسی عملگر regex$ در دیتابیس مانگو پرداختیم


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .