قیمت این دوره: 500,000 150,000 تومان
 • مدرس دوره : علی راست رو صرمی
 • تعداد ویدیوها : 139 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 22:25:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1399/08/10
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
آموزش جامع اکسل ( Excel )

آموزش جامع اکسل ( Excel )

آموزش Excel از مقدماتی تا پیشرفته ( ویژه بازار کار )

حتما در شرکت های مختلف افراد زیادی را دیده اید ، که با استفاده از نرم افزار قدرتمند اکسل پروژه های مختلفی را پیاده سازی می نمایند و از طریق این نرم افزار به درآمد واقعا مناسبی رسیده اند.

امکان ندارد شرکتی وجود داشته باشد و حداقل یک کارشناس اکسل نداشته باشد.

ما در این دوره به صورت جامع ، کامل و کاربردی به :

- بررسی بیش از 70 تابع

- فرمول نویسی

- کدنویسی و ماکرونویسی با زبان VBA

- انجام پروژه های کاربردی و قدرتمند

- تجزیه و تحلیل نموداری

- طراحی داشبورد های قدرتمند

می پردازیم.

بعد از این دوره شما به سطحی از نرم افزار اکسل خواهید رسید که به راحتی انواع پروژه های شرکت های مختلف را انجام خواهید داد و انواع آزمون های استخدامی را با موفقیت پشت سر می گذرانید.

و در آخر ، پیش نیاز این دوره عشق و علاقه برای ورود به بازار کار است و پیش نیاز دیگری نیاز ندارد.




فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 22:25:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:02:00

به معرفی دوره آموزش کاربردی اکسل ویژه بازار کار می پردازیم.

2
 • تابع های countblank و isformula

00:18:00

در این جلسه به معرفی و بررسی این دو تابع خواهیم پرداخت.

3
 • ایجاد جدول و معرفی چند تابع کاربردی

00:16:00

در این جلسه به ایجاد جدول و بررسی چند تابع کاربردی خواهیم پرداخت.

4
 • سربرگ developer و چند تابع کاربردی

00:16:00

در این جلسه به ایجاد سربرگ developer و چند تابع کاربردی خواهیم پرداخت.

5
 • تابع های sum ، index ، ابزار auto fill

00:15:00

در این جلسه به بررسی ابزار auto fill و توابع insert و sum خواهیم پرداخت.

6
 • data validation

00:09:00

در این جلسه به بررسی data validation و لیست های سفارشی خواهیم پرداخت.

7
 • حالت های جداکننده

00:18:00

در این جلسه به بررسی انواع قالب های جداکننده خواهیم پرداخت.

8
 • ابزار فیلتر

00:12:00

در این جلسه به بررسی ابزار فیلتر خواهیم پرداخت.

9
 • تابع subtotal

00:18:00

در این جلسه به بررسی تابع subtotal خواهیم پرداخت.

10
 • ابزار subtotal

00:04:00

در این جلسه به بررسی ابزار subtotal خواهیم پرداخت.

11
 • ابزار consolidate

00:09:00

در این جلسه به بررسی ابزار consolidate خواهیم پرداخت.

12
 • توابع sumif

00:15:00

در این جلسه به بررسی توابع sumif خواهیم پرداخت.

13
 • ابزار pivot table

00:08:00

در این جلسه به بررسی ابزار pivot table خواهیم پرداخت.

14
 • تابع vlookup

00:10:00

در این جلسه به بررسی تابع vlookup خواهیم پرداخت.

15
 • تابع if

00:07:00

در این جلسه به بررسی تابع if خواهیم پرداخت.

16
 • تابع match

00:11:00

در این جلسه به بررسی تابع match خواهیم پرداخت .

17
 • توابع شمارش

00:09:00

در این جلسه به بررسی توابع شمارش خواهیم پرداخت.

18
 • توابع شمارش (2)

00:05:00

در این جلسه نیز به بررسی توابع شمارش خواهیم پرداخت.

19
 • مثالهای توابع جمع

00:04:00

در این جلسه به مثالهایی در مورد توابع جمع خواهیم پرداخت

20
 • مثالهای تابع if

00:06:00

در این جلسه به مثالهایی در مورد تابع if خواهیم پرداخت.

21
 • تابع if تو در تو

00:06:00

در این جلسه به بررسی تابع if تو در تو خواهیم پرداخت.

22
 • توابع true ، false

00:09:00

در این جلسه به بررسی توابع true ، false خواهیم پرداخت.

23
 • conditional formatting

00:11:00

در این جلسه به بررسی conditional formatting خواهیم پرداخت.

24
 • تابع offset

00:07:00

در این جلسه به بررسی تابع offset خواهیم پرداخت.

25
 • تابع offset (2)

00:09:00

در این جلسه به بررسی تابع offset خواهیم پرداخت.

26
 • تابع match(2)

00:06:00

در این جلسه به بررسی تابع match خواهیم پرداخت.
زمان 

27
 • ابزار goal seek

00:04:00

در این جلسه به بررسی ابزار goal seek خواهیم پرداخت.

28
 • ابزار cell styles

00:05:00

در این جلسه به بررسی ابزار cell styles خواهیم پرداخت.

29
 • توابع search and find

00:09:00

در این جلسه به بررسی توابع search and find خواهیم پرداخت.

30
 • تابع indirect

00:05:00

در این جلسه به بررسی تابع indirect خواهیم پرداخت.

31
 • ابزار form

00:05:00

در این جلسه به بررسی ابزار form خواهیم پرداخت.

32
 • فرمول نویسی آرایه ای

00:05:00

در این جلسه به بررسی فرمول نویسی آرایه ای خواهیم پرداخت.

33
 • فرمول نویسی آرایه ای (2)

00:15:00

در این جلسه به ادامه بررسی فرمول نویسی آرایه ای خواهیم پرداخت.

34
 • فرمول نویسی آرایه ای (3)

00:14:00

در این جلسه به ادامه بررسی فرمول نویسی آرایه ای خواهیم پرداخت.

35
 • نمودارها

00:09:00

در این جلسه به بررسی نمودارها خواهیم پرداخت.

36
 • نمودارها (2)

00:03:00

در این جلسه به ادامه بررسی نمودارها خواهیم پرداخت.

37
 • نمودارها (3)

00:04:00

در این جلسه به ادامه بررسی نمودارها خواهیم پرداخت.

38
 • نمودارها (4)

00:06:00

در این جلسه به ادامه بررسی نمودارها خواهیم پرداخت.

39
 • ابزار solver

00:10:00

در این جلسه به بررسی ابزار solver خواهیم پرداخت.

40
 • data table

00:05:00

در این جلسه به بررسی data table خواهیم پرداخت.

41
 • تابع choose

00:09:00

در این جلسه به بررسی تابع choose خواهیم پرداخت.

42
 • ابزار record macro

00:05:00

در این جلسه به بررسی ابزار record macro خواهیم پرداخت.

43
 • ابزار record macro (2)

00:06:00

در این جلسه به ادامه بررسی ابزار record macro خواهیم پرداخت.

44
 • توابع upper , lower , proper

00:02:00

در این جلسه به بررسی توابع upper , lower , proper خواهیم پرداخت.

45
 • توابع mode , median , power , sqrt

00:02:00

در این جلسه به بررسی توابع mode , median , power , sqrt خواهیم پرداخت.

46
 • توابع abs , code , char , areas

00:03:00

در این جلسه به بررسی توابع abs , code , char , areas خواهیم پرداخت.

47
 • توابع average , averageif , averageifs

00:04:00

در این جلسه به بررسی توابع average , averageif , averageifs خواهیم پرداخت.

48
 • توابع even , odd , iseven , isodd

00:02:00

در این جلسه به بررسی توابع even , odd , iseven , isodd خواهیم پرداخت.

49
 • تابع hlookup

00:06:00

در این جلسه به بررسی تابع hlookup خواهیم پرداخت.

50
 • توابع column , columns , row , rows

00:03:00

در این جلسه به بررسی توابع column , columns , row , rows خواهیم پرداخت.

51
 • توابع product , sumproduct

00:02:00

در این جلسه به بررسی توابع product , sumproduct خواهیم پرداخت.

52
 • توابع substitute , replace

00:04:00

در این جلسه به بررسی توابع substitute , replace خواهیم پرداخت.

53
 • توابع concatenate , concat , textjoin

00:04:00

در این جلسه به بررسی توابع concatenate , concat , textjoin خواهیم پرداخت.

54
 • توابع maxifs , minifs

00:03:00

در این جلسه به بررسی توابع maxifs , minifs خواهیم پرداخت.

55
 • تابع switch

00:03:00

در این جلسه به بررسی تابع switch خواهیم پرداخت.

56
 • توابع exact , or , and

00:05:00

در این جلسه به بررسی توابع exact , or , and
 خواهیم پرداخت.

57
 • ابزارهای مهم view

00:09:00

در این جلسه به بررسی ابزارهای مهم view خواهیم پرداخت.

58
 • sheet group , linking

00:09:00

در این جلسه به بررسی sheet group , linking
 خواهیم پرداخت.

59
 • scenario manager

00:12:00

در این جلسه به بررسی scenario manager خواهیم پرداخت.

60
 • مدیریت خطاها

00:06:00

در این جلسه به بررسی مدیریت خطاها خواهیم پرداخت.

61
 • تنظیمات پرینت

00:13:00

در این جلسه به بررسی تنظیمات پرینت خواهیم پرداخت.

62
 • تنظیمات پرینت (2)

00:12:00

در این جلسه به ادامه بررسی تنظیمات پرینت خواهیم پرداخت.

63
 • شروع کار با زبان vba - ماکروها

00:14:00

در این جلسه به شروع کار با زبان vba در اکسل قسمت ماکروها خواهیم پرداخت. 

64
 • زبان vba - ذخیره سازی و تغییر نام ماکروها

00:05:00

در این جلسه به ذخیره سازی و تغییر نام ماکروها خواهیم پرداخت. 

65
 • زبان vba - تجدید نسبی

00:08:00

در این جلسه به بررسی تجدید نسبی در ماکروها خواهیم پرداخت. 

66
 • زبان vba - تغییر در کدهای ماکرو

00:13:00

در این جلسه به تغییر در کدهای زبان vba ماکرو خواهیم پرداخت. 

67
 • زبان vba - دو نکته

00:11:00

در این جلسه به بررسی دو نکته در زبان vba قسمت ماکروها خواهیم پرداخت

68
 • زبان vba - آشنایی اولیه با پنجره کدها

00:05:00

در این جلسه آشنایی اولیه با پنجره کدهای زبان vba خواهیم پیدا کرد. 

69
 • زبان vba - الگوریتم و فلوچارت

00:19:00

در این جلسه به بررسی  الگوریتم و فلوچارت خواهیم پیدا کرد. 

70
 • module , class module , user form - vba

00:09:00

در این جلسه به بررسی  اولیه module , class module , user form خواهیم پیدا کرد. 

71
 • vba - توابع msgbox و inputbox

00:19:00

در این جلسه به بررسی توابع msgbox و inputbox در زبان vba اکسل خواهیم پرداخت. 

72
 • vba - ثابت const

00:11:00

در این جلسه به بررسی ثابت const در زبان vba اکسل خواهیم پرداخت.

73
 • متغیرها - vba

00:18:00

در این جلسه به بررسی متغیرها در زبان vba اکسل خواهیم پرداخت.  

74
 • vba - option explicit , scope , level , visibility

00:19:00

در این جلسه به بررسی option explicit , scope , level , visibility در زبان vba اکسل خواهیم پرداخت.  

75
 • vba - procedures , function

00:11:00

در این جلسه به معرفی procedures , function در زبان vba اکسل می پردازیم.

76
 • دستور شرطی vba - if

00:13:00

در این جلسه به بررسی دستور شرطی if در زبان vba اکسل می پردازیم.

77
 • دستور شرطی vba - iif

00:11:00

دستور شرطی vba - iif

78
 • vba - select case

00:23:00

vba - select case

79
 • آرایه ها - vba

00:19:00

آرایه ها - vba

80
 • حلقه های vba - for , for each

00:21:00

حلقه های vba - for , for each

81
 • حلقه vba - do loop

00:17:00

حلقه vba - do loop

82
 • دستور vba - exit

00:06:00

دستور vba - exit

83
 • آرگومان ها - vba

00:13:00

آرگومان ها - vba

84
 • آرگومان ها (2) - vba

00:31:00

آرگومان ها (2) - vba

85
 • متغیر vba - object

00:21:00

متغیر vba - object

86
 • vba - udt

00:10:00

vba - udt

87
 • عملگرهای ریاضی و مقایسه ای - vba

00:17:00

عملگرهای ریاضی و مقایسه ای - vba

88
 • توابع آماده متنی و ریاضی - vba

00:10:00

توابع آماده متنی و ریاضی - vba

89
 • توابع vba - range , cells

00:12:00

توابع vba - range , cells

90
 • vba - userforms

00:23:00

vba - userforms

91
 • (vba - userforms (2

00:21:00

(vba - userforms (2

92
 • (vba - userforms (3

00:13:00

(vba - userforms (3

93
 • دستور شرطی if در vba - userforms

00:05:00

دستور شرطی if در vba - userforms

94
 • vba - listbox

00:09:00

vba - listbox

95
 • vba - combobox

00:09:00

vba - combobox

96
 • طراحی فاکتور

00:16:00

طراحی فاکتور

97
 • طراحی فاکتور vba - userforms

00:22:00

طراحی فاکتور vba - userforms

98
 • طراحی فاکتور (2) vba - userforms

00:19:00

طراحی فاکتور (2) vba - userforms

99
 • طراحی فاکتور (3) vba - userforms

00:10:00

طراحی فاکتور (3) vba - userforms

100
 • طراحی فاکتور (4) vba - userforms

00:12:00

طراحی فاکتور (4) vba - userforms

101
 • طراحی فاکتور (5) vba - userforms

00:08:00

طراحی فاکتور (5) vba - userforms

102
 • طراحی فاکتور (6) vba - userforms

00:21:00

طراحی فاکتور (6) vba - userforms

103
 • طراحی فاکتور (7) vba - userforms

00:07:00

طراحی فاکتور (7) vba - userforms

104
 • طراحی فاکتور (8) vba - userforms

00:08:00

طراحی فاکتور (8) vba - userforms

105
 • طراحی فاکتور (9) vba - userforms

00:05:00

طراحی فاکتور (9) vba - userforms

106
 • طراحی فاکتور (10) vba - userforms

00:09:00

طراحی فاکتور (10) vba - userforms

107
 • طراحی فاکتور (11) vba - userforms

00:06:00

طراحی فاکتور (11) vba - userforms

108
 • طراحی فاکتور (12) vba - userforms

00:04:00

طراحی فاکتور (12) vba - userforms

109
 • طراحی فاکتور (13) vba - userforms

00:05:00

طراحی فاکتور (13) vba - userforms

110
 • طراحی فاکتور (14) vba - userforms

00:07:00

طراحی فاکتور (14) vba - userforms

111
 • طراحی فاکتور (15) vba - userforms

00:07:00

طراحی فاکتور (15) vba - userforms

112
 • طراحی فاکتور (16) vba - userforms

00:14:00

طراحی فاکتور (16) vba - userforms

113
 • طراحی فاکتور (17) vba - userforms

00:06:00

طراحی فاکتور (17) vba - userforms

114
 • طراحی فاکتور (18) vba - userforms

00:06:00

طراحی فاکتور (18) vba - userforms

115
 • طراحی فاکتور (19) vba - userforms

00:09:00

طراحی فاکتور (19) vba - userforms

116
 • طراحی فاکتور (20) vba - userforms

00:15:00

طراحی فاکتور (20) vba - userforms

117
 • طراحی فاکتور (21) vba - userforms

00:05:00

طراحی فاکتور (21) vba - userforms

118
 • طراحی داشبورد

00:09:00

طراحی داشبورد

119
 • طراحی داشبورد (2)

00:10:00

طراحی داشبورد (2)

120
 • طراحی داشبورد (3)

00:07:00

طراحی داشبورد (3)

121
 • طراحی داشبورد (4)

00:09:00

طراحی داشبورد (4)

122
 • طراحی داشبورد (5)

00:14:00

طراحی داشبورد (5)

123
 • طراحی داشبورد (6)

00:11:00

طراحی داشبورد (6)

124
 • طراحی داشبورد (7)

00:10:00

طراحی داشبورد (7)

125
 • طراحی داشبورد (8)

00:06:00

طراحی داشبورد (8)

126
 • طراحی داشبورد (9)

00:11:00

طراحی داشبورد (9)

127
 • طراحی داشبورد (10)

00:10:00

طراحی داشبورد (10)

128
 • طراحی داشبورد (11)

00:08:00

طراحی داشبورد (11)

129
 • طراحی داشبورد (12)

00:08:00

طراحی داشبورد (12)

130
 • طراحی داشبورد (13)

00:05:00

طراحی داشبورد (13)

131
 • طراحی داشبورد (14)

00:12:00

طراحی داشبورد (14)

132
 • طراحی داشبورد (15)

00:04:00

طراحی داشبورد (15)

133
 • طراحی داشبورد (16)

00:07:00

طراحی داشبورد (16)

134
 • طراحی داشبورد (17)

00:06:00

طراحی داشبورد (17)

135
 • طراحی داشبورد (18)

00:03:00

طراحی داشبورد (18)

136
 • طراحی داشبورد (19)

00:10:00

طراحی داشبورد (19)

137
 • طراحی داشبورد (20)

00:08:00

طراحی داشبورد (20)

138
 • طراحی داشبورد (21)

00:05:00

طراحی داشبورد (21)

139
 • جلسه پایانی

00:02:00

جلسه پایانی


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .