مخصوص ناشنوایان

سعید عسگری

پروفایل سعید عسگری

MCSA MCSE CCNA CEH SECURITY+ VCP 6.7

دوره های استاد سعید عسگری


آموزش security +

6:56:00 40,000 تومان

دوره MCSA

15:53:00 120,000 تومان
logo-samandehi