کانال تلگرام

محمد امین احمدی

علوم رايانه هيچگاه شخصي را تبديل به يك برنامه نويس خوب نمي‌كند، همانطور كه مطالعه در مورد رنگ‌ها و قلم‌ها شما را تبديل به يك نقاش خوب نمي‌كند.

ویدئوهای ارسال شده توسط محمد امین احمدی

2 ویدئو