• 1397/01/20

یشنهاد :

با تشکر فراوان از استاد بخاطر سایت خوبشان

استاد ممکن وقتی پاسخی برای پستی ایجاد مکنیم طوری باشه که بیاد اول که اگه دوستان هم راحلی داردن ببین و جواب بدن یعنی بعد هر جواب سوال ؛سوال آبدیت و در ابتدای لیست باشه

  • 1397/01/20
  • ساعت 09:14

بله حتما


logo-samandehilogo-anjoman-senfi