• 1396/12/05

ویبر هنگام نمایش Notification :

چطوری وقتی Notification نشون میدیم  ویبر هم بزن گوشی؟

  • 1396/12/05
  • ساعت 13:11

یک مثال آماده میکنم و قرار میدم


  • 1396/12/06
  • ساعت 12:22

انشالا کی میشه؟

 


  • 1396/12/06
  • ساعت 12:31

بعد از اتمام دوره زامارین نمونه هایی برای این دوره قرار خواهم داد

که این مورد ههم جزوشون هست


logo-samandehilogo-anjoman-senfi