نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1397/02/19

نوع خروجی لیست :

باتوجه به کویری نوع لیست چی تعریف کنم استاد؟ممنون

public class person
{
  public int id { get; set; }
  public int age { get; set; }
  public string name { get; set; }
  public string family { get; set; }
}


public list<> myFunction()
{
  return db.persons.select(n => new { n.name, n.family }).tolist();
}

 

 • 1397/02/19
 • ساعت 23:10

به نظرم باید از نوع person باشد


 • 1397/02/20
 • ساعت 09:22

باید یک ViewModel تعریف کنید برای خروجی و فیلد های خروجی کوئری رو در اون تعریف کنید


logo-samandehilogo-anjoman-senfi