نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1397/02/20

identity :

سلام

استاد من بعد از ورود کاربرانم کوکی رو ذخیره میکنم و وقتی کوکی های مرورگر رو تست میکنم می بینم که اضافه شده کوکی اما وقتی از User.Identity.IsAuthenticated  استفاده میکنم عمل نمیکنه. آیا برای استفاده از این دستور identity رو باید نصب کنم؟ برای نصب identity باید از چه فرمانی در nuget استفاده کنم؟

  • 1397/02/20
  • ساعت 13:27

سلام

Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Samples -Version 2.1.0-alpha1 

 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi