نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1399/03/09

مسیر صفحه AccessDenied :

درود
سپاس از مطالب بسیار مفیدی که ارائه میدید
آیا در فایل startup.cs می توان مسیر صفحه AccessDenied را مدیریت کرد؟

 • 1399/03/09
 • ساعت 19:30

سلام عزیز.

بله میشه چرا نشه

services.ConfigureApplicationCookie(options =>
{
  options.AccessDeniedPath = "/Identity/Account/AccessDenied";
  options.Cookie.Name = "YourAppCookieName";
  options.Cookie.HttpOnly = true;
  options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(60);
  options.LoginPath = "/Identity/Account/Login";
  // ReturnUrlParameter requires 
  //using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
  options.ReturnUrlParameter = CookieAuthenticationDefaults.ReturnUrlParameter;
  options.SlidingExpiration = true;
});

اینم کدش، اون AccessDenied رو تغییر بدید.

توی دوره توضیح در این مورد میدم ولی همین کافی هستش.

تنظیمات بیشتر : لینک


 • 1399/03/10
 • ساعت 20:08

سپاس


logo-samandehilogo-anjoman-senfi