نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1399/03/10

مشکل ROOTدر IIS :

سلام وقت بخیر

این ‍ روی IISنصب کردم ولی به صفحات دیگر منتقل نمی شود و خطای ۴۰۴میدهد

  • 1399/03/10
  • ساعت 10:43

این چیه ؟ 

اگر منظروت Api هست به پشتیبانی سرور اطلاع بدید تا بررسی کنه 


  • 1399/03/10
  • ساعت 11:44

توی قسمت بک اند مشکلی نیست به هر کنترلی که بخواهم منتقل می شوم ولی توی انگولار که روی IIS ریختم به طور مثال میزنم  

Locallhost:6565/newquiz

خطای 404میدهد

HTTP Error 404.0 - Not Found

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Most likely causes:

The directory or file specified does not exist on the Web server.

The URL contains a typographical error.

A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file.

Things you can try:

Create the content on the Web server.

Review the browser URL.

Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.


  • 1399/03/10
  • ساعت 13:34

باید deploy کنید 

در آموزش توضیج دادم بقیه موارد به تنظیمات سرور برمیگرده 

به پشتیبانی سرور اطلاع بدید تا بررسی کنند

این ارور میگه پیدا نمیکنم


logo-samandehilogo-anjoman-senfi