• 1399/03/17

ارور در دستور add-migration :

با سلام در شروع پروژه ی Cms با نوشتن دستور  Enable-Migrationsدر datalayer این ارورو رو دریافت میکنم وentity هم نصب دارم.

logo-samandehi