نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1399/03/19

اعمال نشدن Lazy Loading :

سلام

در جسله 15 در ساخت رابطه های کلاس Wallet عبارت virtual رو فراموش کردم بنویسم و دیتابیس رو آپدیت کردم. یک فیلد WalletTypeTypeId در جدول Wallet اضافی ساخته شد.

عبارت Virtual رو اضاف کردم دوباره Migration زدم جواب نداد.

با دستور Remove-Migration تمام Migration ها پاک کردم از اول ساختم دوباره جواب نداد.

  • 1399/03/19
  • ساعت 19:21

متن ارور را قرار دهید

باید بدونم خطا چیه تا بتونم کمک کنم


  • 1399/03/19
  • ساعت 19:43

خطایی نمیده. بدون خطا همه کارها انجام میشه ولی یه فیلد اضافی توی جدول Wallet دارم. حتی دیتا بیس رو کامل پاک کردم از اول Migration زدم باز به همون شکل ساخته میشه


  • 1399/03/19
  • ساعت 19:47

کلاس Wallet

        public Wallet()

       {

 

       }

       [Key]

       public int WalletId { get; set; }

 

       [Display(Name = "نوع تراکنش")]

       [Required(ErrorMessage = "{0} را وارد کنید")]

       public int TypeId { get; set; }

 

       [Display(Name = "کاربر")]

       [Required(ErrorMessage = "{0} را وارد کنید")]

       public int UserId { get; set; }

 

       [Display(Name = "مبلغ")]

       [Required(ErrorMessage = "{0} را وارد کنید")]

       public int Amount { get; set; }

 

       [Display(Name = "شرح")]

       [MaxLength(500, ErrorMessage = "{0} نمیتواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد")]

       public string Description { get; set; }

 

       [Display(Name = "تایید شده")]

       public bool IsPay { get; set; }

 

       [Display(Name = "تاریخ و ساعت")]

       public DateTime CreateDate { get; set; }

 

       #region Relations

       public virtual User.User User { get; set; }

       public virtual WalletType WalletType { get; set; }

       #endregion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلاس Wallet Type

        public WalletType()

       {

 

       }

 

       [Key, DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]

       public int TypeId { get; set; }

 

       [Required]

       [MaxLength(150)]

       public string TypeTitle { get; set; }

 

       #region Relations

       public virtual List<Wallet> Wallets { get; set; }

       #endregion


  • 1399/03/19
  • ساعت 19:57

وقتی ستون اضافه میاد یعنی روابط مشکل داره

معمولا برای روابط پیچیده از fluent api استفاده میکنیم و خیلی ساده تره


logo-samandehilogo-anjoman-senfi