نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


  • 1399/03/21

متد parseint :

لطفا راجب ورودی های متد parseint کامل توضیح دهید.

  • 1399/04/31
  • ساعت 01:58

تعریف و کاربرد

تابع parseInt()، یک رشته را تجزیه کرده و یک عدد صحیح را برمی گرداند.

از پارامتر radix برای مشخص کردن سیستم عددی لازم، استفاده می شود. به عنوان مثال با انتساب مقدار 16 به radix، مشخص می کنیم که عدد درون رشته  باید از یک عدد هگزادسیمال به یک عدد اعشاری تجزیه شود.

در صورتی که پارامتر radix  محذوف شود، جاوااسکریپت فرض های زیر را در نظر می گیرد:

در صورتی که رشته، با مقدار "0x" شروع شود، radix برابر با 16(هگزادسیمال)خواهد شد.

در صورتی که رشته، با مقدار "0" شروع شود، radix برابر با 8(اکتال) خواهد شد. این خصوصیت منقضی شده است.

در صورتی که رشته، با هر مقدار دیگری شروع شود، radix برابر با 10(عدد ده دهی) خواهد شد.

 نکته: تنها اولین عدد در رشته، برگردانده خواهد شد.

نکته: در صورتی که اولین کاراکتر نتواند به یک عدد تبدیل شود، تابع parseInt()، مقدار NaN را بر خواهد گرداند.

نکته: مرورگرهای قدیمی مقدار parseInt("010") را برابر با 8 قلم داد می کند، به دلیل ورژن های قدیمی ECMAScript.

(older than ECMAScript 5, uses the octal radix (8) as default when the string begins with "0". As of ECMAScript 5, the default is the decimal radix (10).


logo-samandehilogo-anjoman-senfi