• 1399/03/23

سوال درمورد جلسه یازدهم آموزش سیشارپ مقدماتی تا پیشرفته :

سلام استاد جلسه یازدهم اون قسمتی که گفتید:

namespace qqq

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           MyClass m1 = new MyClass();

           MyClass m2 = new MyClass();

           MyClass m3 = new MyClass();

           MyClass m4 = new MyClass();

           MyClass m5 = new MyClass();

 

           Console.ReadKey();

       }

 

       class MyClass

       {

           public string name;

           public string fmily;

           public static string web;

 

           public MyClass()

           {

               Console.WriteLine("public");

           }

 

           static MyClass()

           {

               Console.WriteLine("static");

           }

       }

   }

}

خروجی:

static

public

public

public

public

public

سوال من اینکه چجوری فهمید اول استتیک رو نمایش بده؟

 

logo-samandehi