• 1399/03/29

اجرا نشدن برنامه :

App تا قبل از foreach اجرا می شه ولی دیگه بقیه رو اجرا نمی کنه

مقدار update هم  Null هستش

  • 1399/05/20
  • ساعت 20:43

دوست عزیزاول بیا کد زیر رو یوزینگ کن 

using system.net;

بعد این کد پایین رو یک خط بالای دستور آپدیت پیست کن

            ;ServicePointManager.Expect100Continue = true

          ;ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12


logo-samandehi