• 1399/04/15

خطا هنگام ایجاد پروژه :

وقتی پروژه رو میخوام ایجاد کنم این خطاها ایجاد میشه از چی میتونه باشه ؟

Severity	Code	Description	Project	File	Line	Suppression State
Error		Project "C:\Users\Hamed\.nuget\packages\microsoft.aspnetcore.razor.design\2.2.0\build\netstandard2.0\Microsoft.AspNetCore.Razor.Design.CodeGeneration.targets" was not imported by "C:\Program Files\dotnet\sdk\2.2.207\Sdks\Microsoft.NET.Sdk.Razor\build\netstandard2.0\Sdk.Razor.CurrentVersion.targets" at (227,3), due to the file being empty.	WebApplication4	C:\Users\Hamed\.nuget\packages\microsoft.aspnetcore.razor.design\2.2.0\build\netstandard2.0\Microsoft.AspNetCore.Razor.Design.CodeGeneration.targets	227	
Severity	Code	Description	Project	File	Line	Suppression State
Error	MSB4024	The imported project file "C:\Users\Hamed\.nuget\packages\microsoft.aspnetcore.razor.design\2.2.0\build\netstandard2.0\Microsoft.AspNetCore.Razor.Design.CodeGeneration.targets" could not be loaded. Root element is missing.	WebApplication4	C:\Program Files\dotnet\sdk\2.2.207\Sdks\Microsoft.NET.Sdk.Razor\build\netstandard2.0\Sdk.Razor.CurrentVersion.targets	227	

 

  • 1399/04/15
  • ساعت 20:39

سلام

متن خطا رو سرچ کنید 

تاحالا این خطا رو ندیدم


  • 1399/04/15
  • ساعت 21:03

سلام یه فایلی هست تو این مسیرC:\Users\bhlee_000\Documents\Visual Studio 2017\Projects\test.globalwarming.center\testglobalwarmingcenter\obj\GlobalWarmingCenter.csproj.EntityFrameworkCore.targets

هست 

اینو حذف کنی GlobalWarmingCenter.csproj.EntityFrameworkCore.target درست میشه 


  • 1399/04/15
  • ساعت 21:49

داداش من 2019 نصب دارم همچین مسیری ندارم


  • 1399/04/15
  • ساعت 21:58

عجب درست شد کاری کردیم 99 خطا ایجاد شد


  • 1399/04/16
  • ساعت 07:57

طبق چیزی هست که سایت Stack over falwe نوشته بود من برات گذاشته ام اگه خراب شده معذرت مخوام


logo-samandehi