• 1399/04/31

کار نکردن renderbody و اخطار not found :

با سلام

وقتی یک layout page می سازم  و run می گیرم همیشه  (حتی قالب خودم هم اضافه نمی کنم) اخطار 

The resource cannot be found.

Requested URL: /

را تحویل می دهد. البته وقتی controller می سازم و view add می کنم کار می کند.

الان برای اضافه کردن قالب پروژه مانده ام (همیشه کار می کرد اما ...)

  • 1399/04/31
  • ساعت 21:36

سلام

والا تا حالا نه دیده ام و نه شنیدم 


logo-samandehi