• 1399/05/03

خطا در migration :

سلام

در جلسه 21 زمانی که میخواهیم tags ها را با استفاده از migration در پایگاه داده ذخیره کنیم به خطای زیر بر میخورم.

یعنی در واقع وقتی دستور Add-Migration add_tags را میزنم به خطا بر میخورم 

خوش حال میشم اگر راهنماییم کنید

Exception calling "LoadFrom" with "1" argument(s): "Could not load file or assembly 'file:///C:\Users\mahziar\documents\visual studio 
2015\Projects\mycms1\packages\EntityFramework.6.4.4\tools\EntityFramework.PowerShell.Utility.dll' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified."
At C:\Users\mahziar\documents\visual studio 2015\Projects\mycms1\packages\EntityFramework.6.1.3\tools\EntityFramework.psm1:780 char:5
+   $utilityAssembly = [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom((Join-P ...
+   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
  + FullyQualifiedErrorId : FileNotFoundException
 
You cannot call a method on a null-valued expression.
At C:\Users\mahziar\documents\visual studio 2015\Projects\mycms1\packages\EntityFramework.6.1.3\tools\EntityFramework.psm1:781 char:5
+   $dispatcher = $utilityAssembly.CreateInstance(
+   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException
  + FullyQualifiedErrorId : InvokeMethodOnNull
 
Exception calling "CreateInstanceFrom" with "8" argument(s): "Could not load file or assembly 'file:///C:\Users\mahziar\documents\visual studio 
2015\Projects\mycms1\packages\EntityFramework.6.4.4\tools\EntityFramework.PowerShell.dll' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified."
At C:\Users\mahziar\documents\visual studio 2015\Projects\mycms1\packages\EntityFramework.6.1.3\tools\EntityFramework.psm1:809 char:5
+   $domain.CreateInstanceFrom(
+   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
  + FullyQualifiedErrorId : FileNotFoundException
 

 

 • 1399/05/06
 • ساعت 15:40

سلام وقتتون بخیر 
نسخه های دات نت فریم ورک پروژه و لایه دیتاتون یکی نیس 
دات نت فریمورک لایه دیتا رو پاک کنید و نسخه ای که تو پروژتون استفاده کردید از طریق nugetنصب کنید


 • 1399/05/06
 • ساعت 20:40

سلام 

ببخشید من هم همین مشکل رو دارم

PM> Uninstall-Package EntityFramework -Force

PM> Install-Package EntityFramework -Pre

دفعه اول از این کدها استفاده کردم مشکلم حل شد اما الان که دارم تو جلسه 21 زمانی که میخواهیم tags ها را با استفاده از migration در پایگاه داده ذخیره کنیم  دوباره همون خطا رو میده و درست هم نمیشه.


logo-samandehi